Det där med fattigdom.

Jag läser en intressant artikel i SvD om det amerikanska samhället Hungry Horse men jag reagerar över en sak. Artikelförfattaren måste ha rört till det när det kommer till fattigdomsbegreppet. Man kan nämligen läsa:

Närmare 30 procent av de som bor i Hungry Horse lever under fattigdomsgränsen (nio kronor/dag).

Det skulle i såfall innebära att 30 procent av invånarna skulle tillhöra de absolut fattigaste i världen. Vad artikelförfattaren helt enkelt har gjort är att missuppfatta begreppet ”fattigdom”. Ja, det finns en fattigdomsgräns – gränsen för extrem fattigdom – som går vid lite drygt 1 dollar om dagen, men det är som sagt de allra fattigaste på jorden som hamnar under denna gräns. I rika länder, som t.ex USA eller för den delen Sverige, så pratar man istället om relativ fattigdom – det vill säga hur fattiga folk är i relation till samhället i övrigt. Och när man kan läsa att ca 30% av invånarna i Hungry Horses hamnar under fattigdomsgränsen så menar man givetvis gränsen för amerikansk fattigdom. Och den gränsen ligger på knappt 200 kronor om dagen (för ensamstående). Det är visserligen inte mycket – men långt långt ifrån de nio kronor som nämns i artikeln.

Är det för mycket begärt att nån redaktör på SvD själva ska reagera på detta?