Svensk byggnadstradition.

Jag har fått insideinformation om att Sverigedemokraterna kommer lägga en motion om arkitektur. Som många säkert vet så värnar SD om vad de kallar ”svensk byggnadstradition” och därför kommer de i motionen att fastslå att de enda godkända byggnadsstilarna – efter en av partistyrelsen beställd utredning i frågan – i Sverige kommer att vara långhus av vikingatyp (utredarna kom fram till att danska och norska långhus hämtade sin inspiration från det som nu är Sverige), fäbodar, röda stugor med vita (viktigt!!) knutar samt s.k ”mexitegelhus” (dessa kommer dock framöver att kallas ”svensktegelhus”).

Utöver det så kommer man också att kräva för att alla andra byggnadsstilar ska repatrieras till sina ursprungsländer.