Fantastiskt Bodström.

Jag måste säga att jag beundrar f.d justitieminister Thomas Bodström – han måste vara arbetsnarkoman av sällan skådad sort. Han har nämligen klarat av att ha tre lukrativa arbeten samtidigt; som riksdagsman (och ordförande i justitieutskottet), advokat och författare och har därför även lyckats få bra inkomster från tre olika håll. Imponerande. Och helt utan skrupler.

Det här är extra intressant:

I samband med rättegångar och polisutredningar har han inte ägnat sig åt politiskt arbete i pauser eller när han varit på resande fot. Därför har han också fakturerat domstolarna även för tidsspillan med drygt 1000 kronor per timme. Under 21 granskade månader fakturerade han för 1200 timmars arbete och 300 timmars ”tidsspillan”.

Inte illa. Han har alltså lyckats fakturera staten ~300 000 kronor för ”tidsspillan” samtidigt som han utöver det har fått fullt riksdagsarvode med tillägg – från staten – på sammanlagt 64 800 kronor i månaden. För er som inte vet vad ”tidsspillan” är så definieras det så här:

2 § Tidsspillan avser tid då produktivt arbete med något uppdrag inte kan utföras, trots att den ersättningsberättigades arbetstid tas i anspråk.

Man kan tycka att den arbetstid som tas i anspråk borde täckas av den heltidsersättningen han alltså får från Riksdagen, men icke. Självklart ska han ha mer pengar från staten för det. Och nån tanke på att begära nedsättning av riksdagsarvodet för den tiden han får betalt som advokat verkar inte finnas.

Vilken hjälte!