Lite spekulationer

Nu är det visserligen en hel dag till valet men jag känner för att börja spekulera redan nu. Om de rödgröna förlorar valet så tror jag det beror mycket på att de i en del frågor antingen är ur fas med vad väljarkåren tycker eller ger ett osäkert intryck.

Ett par av de frågorna jag kommer att tänka på är RUT-avdraget och skattepolitiken.

När det gäller RUT-avdraget så är de rödgröna helt enkelt inte i fas med väljarkåren:

Två av tre svenskar vill ha kvar Rut, enligt Svenskt Näringsliv. 70 procent är för skattereduktionen, 12 procent emot den, enligt ­Demoskop. Ännu mer talande är Almegas studie av gruppen ”blockosäkra väljare” – här är 75 procent positiva till rut-avdraget medan 16 procent är negativa.

Nu är visserligen inte RUT-avdraget nån prioriterad fråga för de flesta väljarna, men samtidigt så finns det ändå tendenser till att det kan vara en avgörande fråga – i Stockholms län uppger t.ex 59% av väljarna att det påverkar deras val av parti och då ska vi tänka på att det bara är 25% av stockholmarna som är negativa till RUT.

När det gäller skattepolitiken så är det så att ens ens egna plånbok trots allt är väldigt viktig. Och faktum är att de allra flesta faktiskt har fått det ekonomiskt bättre under den borgerliga regeringen, tack vare skattesänkningarna. Nu har visserligen en del avgifter höjts istället – men för de som har arbeten är ändå skattesänkningen märkbart högre än avgiftshöjningarna.

Nu går ju inte de rödgröna till val på skattehöjningar – i alla fall inte av inkomstskatten – men de ger inte ett direkt glasklart intryck utan det känns som de svävar på målet lite. Förutom Lars Ohly då som inte hymlar med att han vill höja varenda skatt som finns (förutom för fotbollsspelare i Djurgården vill säga…).

När denna osäkerhet (verklig eller inbillad) kring skatterma finns så är det nog en hel del som tvekar i att ge de rödgröna sin röst. Man vill helt enkelt inte riskera att få det sämre ekonomiskt (de flesta lever i nuet, att man kan bli sjuk eller arbetslös är inget de flesta människorna – troligen – funderar på).

En intressant sak är också att arbetslösheten rankas högst – som den viktigaste frågan. Och här har borgerligheten större trovärdighet än de rödgröna, trots att arbetslösheten är högre nu än för fyra år sen. Så här måste de rödgröna verkligen ha skitit sig i näven. Att en sittande regering har högre trovärdighet när det gäller att lösa arbetslösheten trots att den ökat under deras tid tyder på att oppositionen antingen saknar idéer eller är extremt dåliga på att föra fram dem.

Sen så tror jag även att de rödgröna förlorar mest på Sverigedemokraternas framgångar i opinionsmätningarna. Alliansen ser -trots SD – ut att kunna matcha förra valets resultat, t.o.m chans att man får ett bättre resultat. De rödgröna däremot ser ut att minska. Och samtidigt så ökar SD.

Nu ska man kanske inte dra slutsatsen automatiskt att SD tar väljarna vänsterifrån. Så enkelt är det inte. Alliansen får säkerligen en hel del f.d rödgröna röster samtidigt som en del borgerliga väljare går till SD. Sverigedemokraterna tar säkerligen röster från alla håll. Men det går heller inte att komma ifrån att Sverigedemokraterna har stor röstandel bland grupper som traditionellt sätt ansetts vara socialdemokratiska – företrädelsevis yngre män med typiska LO-jobb, bosatta i mindre orter.

Det är ett faktum som alltid har varit en smula besvärande för socialdemokraterna.

Sen finns det en annan – inte helt oviktig – anledning till att de rödgröna inte går så bra som förväntat.

Mona Sahlin.

Oavsett vad man tycker om Mona så går det inte att komma ifrån att hon inte är speciellt populär hos det svenska folket. Tvärtom. Nu är det visserligen inte ett presidentval men det är tveklöst så att det är problematiskt att den ena av två statsministerkandidater är så opopulär. Speciellt när motkandidaten samtidigt är Sveriges populäraste politiker.

1 reaktion till “Lite spekulationer”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.