Släpp fånarna loss, det är höst

Idag hade jag – i ett utslag av höstdepp (som till skillnad från vinterdeppen, vårdeppen och sommardeppen alltså inträffar under hösten), allmän cynism och människoförakt – en diskussion med en god vän där min ståndpunkt var att majoriteten av alla politiker har en intelligensnivå som ligger lägre än genomsnittet hos befolkningen. Vi kom inte fram till någon gemensam ståndpunkt, men då den allmänna motionstiden pågår som bäst i Sveriges Riksdag så är det dårarnas parad just nu i Kungliga Hufvudstaden. Största stolleriet hittills måste nog vara detta:

Engblom vill att Sverige återgår till regeringsformen som fanns fram till 1975. I den var det kungen som föreslog och utsåg statsminister och regering i stället för talmannen som det är i dag.

Nu är det inte på något sätt bevis för min tes, däremot visar det att i alla fall en lågbegåvad har kunnat ta plats i demokratins finrum. Och hon lär inte vara ensam. Tyvärr.

1 reaktion till “Släpp fånarna loss, det är höst”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.