Hur kunde jag missa detta?

Jag borde gå in på Expressens debattsidor oftare. Där kan man hitta en skön blandning av jäkligt udda inlägg kombinerat med riktigt bra diton. Till de mer udda måste jag säga att Clara Lidströms ”Jesus behövs i den svenska skolan” hör. Jag blir väldigt glad när jag läser det – för jag har letat efter tokiga religiösa att såga, och nu finns hon bara där – som en skänk från ovan! Nu ska man kanske inte ge sig på nån stackars troende 22-åring, men om man väljer att skriva debattartiklar i en av landets största tidningar så är man inte vilken 22-åring som helst.

Jag vet knappt var jag ska börja. Men jag ger det ett försök.

Att inte vara religiös är normen, och allt religiöst är undantag. Trots att religiösa människor är i stor majoritet i Sverige.

(…)Och perspektivet man måste ha, är att religiösa människor är i absolut majoritet på jorden.

Hmm. Vi börjar med det första påståendet – att religiösa människor är i ”stor majoritet” i Sverige. Vad har hon fått det ifrån? Nu finns det inget klart svar på hur många som är troende respektive icke-troende i Sverige – men det finns studier som visar att andelen icke-troende ligger nånstans mellan 40-70%. Så även om det råkar ligga på den lägre procenten så är den där ”stora majoriteten” svår att hitta.

Att religiösa/troende människor är i absolut majoritet på jorden betvivlar jag dock inte, men enligt uppgift lär omkring 20% av världens befolkning vara icke-troende – vilket gör det till näst störst ”livsåskådningen” efter kristendomen. Sen ser jag personligen inte problemet. Även om en majoritet av jordens befolkning råkar vara troende så ska vi andra givetvis inte tvingas leva efter deras normer. Mer om det senare.

Det är absurt att ateismen är normen i samhället och att naturvetenskapen anses vara det enda sanna och objektiva sättet att studera omvärlden på. Naturvetenskapen erbjuder inte den absoluta sanningen. Naturvetenskapliga upptäckter är bara ett sätt att betrakta och undersöka världen på. Filosofi och religion erbjuder andra vägar. Problemet är när ett tankesätt får företräde framför alla andra. Tidigare hade kyrkan den positionen, men nu är naturvetenskapen i dess ställe. Ingen av dem kan göra anspråk på att vara just objektiv.

Ojdå. Här tar vi så det ryker om det. Jag vet inte ens om det är någon idé att förklara skillnaden mellan vetenskap och tro. Visst – naturvetenskap kanske inte erbjuder ”absoluta sanningar”, men det är heller inte dess syfte – tvärtom faktiskt. Syftet med vetenskap är att genom forskning bevisa och motbevisa teser och vetenskapen är alltid föränderlig. Det är därför vetenskapen är trovärdig. Till skillnad från dogmer som exempelvis religion.

Det kan ibland låta som om exempelvis darwinister sitter inne med en absolut, objektiv sanning. Men så är givetvis inte fallet. Skulle det exempelvis komma fram trovärdiga bevis (då menar jag riktiga bevis – inte pseudeovetenskapsbevis som en del kreationstiska forskare ägnar sig åt) som visar att evolutionen är fel, att det minsann var en skapare bakom allt så accepterar man det. Till skillnad från dogmatiska religiösa då – som trots en enorm bevishög mot sig fortfarande kan hävda att jorden är 9000 år. Eller platt.

Sen har hon ju missuppfattat begreppen en del. Hon blandar ihop sekularism med ateism. Det är inte ateism som är normen i samhället – utan just sekularismen. Att det inte är religiösa dogmer som styr samhället och forskningen. Att t.ex katolska kyrkan numera har ett öppet sinne för naturvetenskap har alltså inget med ateism att göra. Men mer om ateism vs sekularism senare.

Stellan Skarsgård skriver i Expressen att staten inte ska finansiera religiösa friskolor då staten är sekulär. Men jag frågar mig samtidigt varför kristnas skattepengar ska finansiera ateistiska skolor? Jag vet att många kristna barn och ungdomar känner sig väldigt utsatta när lärare helt öppet proklamerar att Bibeln är en påhittad saga. Lärarens uppgift är ju att vara objektiv.

Här blandar hon ihop begreppen igen. Sekulär kontra ateism alltså. Vi har mig veterligen inga ateistiska skolor i Sverige, däremot är de som sagt sekulära. Dock kan jag hålla med om att det är felaktigt om läraren säger att ”Bibeln är en påhittad saga”. Även om den är det så håller jag med om att läraren ska förhålla sig objektiv.

Många humanister menar att tron ska vara en privatsak och att religionen inte ska blandas med politiken. Men sådana tankegångar är obegripliga för mig. Politik är i sig själv ingenting. Politik är summan av vad människor tycker, tror och hoppas vare sig de är religiösa eller ej.

Hmm, tankar att religion SKA blandas med poltiken är för mig obegripligt. Visst är det så att politik är är på nåt sätt ”summan av vad människor tycker, tror och hoppas” men samtidigt tror jag inte hon riktigt förstått vad som menas med att tron ska vara en privatsak. Det innebär bl.a att religionen inte ska styra våra lagar eller vårt dagliga liv. När religionen var politik så var det obligatoriskt att gå i kyrkan, vetenskapsmän jagades och lagarna vilade på de tio budorden. Det som står i Bibeln kan aldrig styra ett samhälle.

Kristna kan inte och ska inte låta sin tro vara en privatsak. Det kristna perspektivet ska alltid representeras.

Hmm. Nej. Det kristna perspektivet har inte på något sätt mer rätt att ”alltid representeras” än någon annan filosofi eller ideologi.

Till sist:

Vi kristna kan inte med lagar och regler tvinga andra att tycka som oss.

Finally. Äntligen något vettigt sagt.

3 reaktioner till “Hur kunde jag missa detta?”

 1. Det märks att ditt behov är ”att hitta någon att såga”. Och då gärna en(enl din mening)tokig kristen.
  Jesus säger så här: Tack Gud för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.
  I Korinthierbrevet kan vi läsa: ”Den oandlige tar inte emot vad Guds Ande säger, det är dårskap för honom och han kan inte bedöma det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt”.
  ”Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste bli en dåre för att bli vis. Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon.”
  Det är bättre att veta att man tror än att tro att man vet!

 2. Malena: ”tokig religiös” skrev jag – inte ”tokig kristen” – jag diskriminerar inga religioner 😉

  Synd bara när kristna så ofta replikerar med bibelord istället för att försöka föra en seriös diskussion om trons vara eller inte vara i ett modernt sekulärt samhälle.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.