Mona gör mig (s)å trött.

Idag kom utspelet som vi många väntat på – Mona Sahlin uttalar sig i frågan om FRA. Och det på bästa populistvis:

Mona Sahlin säger till SVT:s Rapport att hon vill riva upp FRA-lagen. Om vänsterblocket vinner valet 2010.
[…]
Om det blir det förslag som låg i riksdagen, då river vi upp det och förändrar lagstiftningen.
[…]
Att inte bara sticka fingret ner i kablarna för att se vad man hittar, utan söka efter vad man ser som misstanke om brott, säger hon till Rapport.

Vaddå riva upp? Socialdemokraterna vill inte alls riva upp lagen och avskaffa en framtida potentiell massavlyssning av folkets elektroniska kommunikation. Jag förstår att hon använder det ordet – kanske kan man locka nån arg borgare som bara ser rubrikerna? Men samtidigt så säger hon ju faktiskt rätt ut att det enbart handlar om att skriva om lagen, kanske bara ytterligare nån kontrollinstans som ska övervaka övervakarna? Men vad gör det för skillnad mot de ”förbättringar” som Annie Johansson och Fredrik Federley fick igenom? Och hur skiljer det sig mot de ytterligare ”förbättringar” som kommer (kanske) att tillkomma under hösten?

Att bara ”söka efter vad man ser som misstanke om brott” hur godtyckligt är inte det liksom? Det handlar fortfarande om att massövervaka kommunikation – fast möjligen med snävare sökramar.

Det känns enbart som en retorisk skillnad.

Ytterligare ett lager guld på bajskorven.

Speciellt med tanke på att det ursprungliga förslaget – som de flesta vet vid det här laget – kom från den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Vi vet även att det ursprungliga för(s)laget – liksom borgarnas – fick av remissinstanser kritik för att det är integritetskränkande och innebär en möjlig massavlyssning.

Till exempel skrev Datainspektionen:

De föreslagna ändringarna synes innebära en långtgående utvidgning i fråga om svenska myndigheters möjligheter att övervaka och avlyssna enskildas kommunikation. […]

Att området för signalspaning utvidgas till att avse även trådbunden kommunikation utgör dock en ny inriktning mot enskildas kommunikation och påverkar därmed enskilda personers rätt att kommunicera utan övervakning mer påtagligt än hittillsvarande mot trådlös kommunikation.

Ett annat exempel hämtar vi från Post- och telestyrelsen:

I det avsnitt i utredningen som berör den allmänna bedömningen av den enskilda individens skydd av sin integritet slår utredningen fast att ”en utgångspunkt måste vara att ingen medborgare i varje situation kan hävda rätt till handlingsfrihet eller rätt att bli lämnad i fred.” (sid 102) Denna bedömning, att utgångspunkten måste vara att integritetskränkning är normen snarare än undantaget är anmärkningsvärd.

Med tanke på bakgrunden och vad Sahlin egentligen säger – efter det fina om att ”riva upp lagen” – så blir man onekligen rätt trött.

Jag kommer rätt ofta i kontakt med personer – även vänner – som röstar s, har röstat s eller kan tänka sig att rösta s. Personer med sunda värderingar, och som i många frågor inte står så långt från mig – och som inte alls visar upp klassisk betongsossementalitet, tvärtom. Men sen så kommer partisekreteraren, partiledaren eller någon annan ur partinomenklaturen och visar samma hycklande, ljugande, verklighetsfrånvända och kappvändande sida som jag alltid förknippat med Partiet. Fan. Att de aldrig kan lära sig?

Well, jag fick i alla fall svar på en fråga.

Det är inte lätt att vara en vacklande mittenväljare i dessa tider.

3 reaktioner till “Mona gör mig (s)å trött.”

  1. Bra skrivet. Att S fortfarande ha väljare är för mig helt obegripligt. Mona är en ohederlig, oärlig, oduglig och lat person, att någon fortfarande har förtroende för henne är, om möjligt, ännu mer obegripligt.

  2. Bra skrivet! Jag tänkte samma sak när jag hörde Sahlins kommentar – populist! Det är såå lågt. Och: desto jobbare att vara sosse och stå ut med sån skit.

  3. Mattias: jag förstår dig 🙂
    Måste vara lite samma känsla som en folkapartist känner när major Björklund talar 😉
    De flesta partier i Sverige har faktiskt värre partiledare än vad partierna är. Med några undantag, t.ex så är ju KD värre än Göran Hägglund, och miljöpartiets språkrör tycker jag oftast skött sig bra…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.