1 reaktion till “En annan tid. En annan plats.”

 1. KORRUPTA
  politiker
  bör ställs inför RÄTTA
  kräver
  Advocate Ekrem TOS
  08-646 54 06 och 073 588 97 96

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.