Dagens lästips.

Den som så ofta briljanta kulturchefen på Expressen, Per Svensson, har skrivit en fin krönika som alla som ser sig som liberaler borde läsa – men även ni andra som gärna klumpar ihop begreppen. Han skriver bl.a:

Liksom stora delar av vänstern utgår de konservativa och de högerreaktionära från kollektiva identiteter och kategorier: klassen, folket, fosterlandet, den kristna kulturen och så vidare. Den liberala utgångspunkten är en annan: individen och hennes rätt att fritt välja och skapa sitt eget liv. ”Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign”, som John Stuart Mill formulerade det. Det är en princip som härbärgerar oräkneliga filosofiska, moraliska och politiska dilemman och konflikter, men den gör det också ibland lätt att avgöra hur man ska förhålla sig till omvärlden. […]

Islamisten och nationalisten (liksom för övrigt kommunisten) förenas i sin paradoxala syn på individen som å ena sidan fullständigt betydelselös – religionen, nationen, partiet betyder allt – och å andra sidan livsfarlig – varje avvikare utgör ett hot mot det som verkligen betyder något, den kollektiva identiteten.

Den liberala ståndpunkten är radikalt annorlunda. Det är därför den är så omistlig. Den borde tydliggöras oftare, inte minst i det parti som anser sig förvalta den svenska liberalismen.

En intressant krönika – lite extra intressant att den kommer samma dag som Sveriges s.k. ”liberala” parti återaktualiserar populistförslaget om språkkrav för medborgarskap.

Mitt förslag till ny folkpartislogan inför valet är:

Höger om marsch! Rättning i ledet!

17 reaktioner till “Dagens lästips.”

 1. Det främsta skälet till varför (fp) går bort för min del. Var tog Westerberg vägen? Skall vara själva satan att hitta riktiga liberaler nuförtiden!

 2. Som om Bäst Weterberg skulle ha varit liberal… Förslaget om Pappamånad. Jag säger då bara det.

 3. Men jag gillar förslaget ju… Eller idén är bra men när det sprungit ett par varv i FPs högkvarter så kommer det ut just som populistiskt. Som så mycket annat. Bra idéer, dåliga presentationer verkar vara FPs signum…

 4. Alltså… jag förstår på sätt och vis också förslaget, jag håller med om att språk är en viktig nyckel till integration. men att ställa det som krav på medborgarskap andas för mkt unken nationalism för min del. Jag tror på ett gränslöst samhälle, detta förslag går tvärt emot det.

 5. Daniel –
  Är inte det för att vi idag kopplar så mycket rättigheter till just medborgarskapet – och så mycket rättslöshet därför följer på att vara bosatt i Sverige men medborgare i ett utom-EU-land?

  Jag har inga problem att i idévärlden tänka mig ett samhälle där vi både är betydligt öppnare mot omvärlden och dess medborgare, men ändå knyter det nya medborgarskapet till en ökad påvisad vilja att integreras i samhället.

 6. Dekis är inte konsekvent, men det kanske bara var ironi. Han manar till rättning i ledet, höger om marsch. O jag inte missförstår dina liberala ambitioner är det ett brott mot den individuella friheten, så som du tolkar den. Rättning i ledet kunde man begära i Nazi-Tyskland, Nord-Korea eller Stalin-Sovjet.

  Ett annat generalfel som du begår är att säga att individen inte betyder något i en kommunistisk värld (och jag antar att du liksom Expressen-Per, menar att det gäller hela vänsterskalan som bekänner sig till någon form av Marxism. Individen ingår i det kollektiv som tillsammans kämpar mot exempelvis kapitalismens rovdrift och utslagning av människor. Tillsammans är vi starka, är det som gäller. Det gäller ju även de liberala strömningarna som också fattat att kollektivismen skördar framgångar. Varför skulle de annars ta fram gemensamma partiprogram, i en så kollektiv lösning som ett politiskt parti?

 7. Blir lite nostalgisk när jag läser Jonas kommentar. Det var bra längesedan jag besökte Lunarstorm, de politiska diskussionerna där brukade vara på samma nivå.

 8. Och då avser du…? Märker att du hellre reagerar än agerar, passivt motstånd på låg nivå är melodin. En subtil doft av maktspråk och översitteri kryddar ett annars intetsägande inlägg. Kom igen, ge mig lite substans Dennis.

 9. Vissa kommentarer förtjänar inte mer ingående svar än så. Men för sakens skull, inbillar du dig verkligen att frågan om individualism kontra kollektivism hade haft någon sprängkraft om den handlat om individer som frivilligt sluter sig samman i t.ex. politiska partier? Senast jag hörde liknande tankegångar var just på Lunarstorm.

 10. Det var ju storsint att du ville använda din intellektuella förmåga och skriva något med substans. Dessutom tror jag att du lyckas se bortom en lite skämtsam ton och tar i lite för mycket.
  Om jag förstår dig rätt avser du att sprängkraften i frågan består i försvaret för individuell frihet inom någon form av liberalistisk ideologi som en protest mot en tvångsmässig kollektivisering?
  Och det är väl där någonstans som mitt inlägg tar sin början, eftersom det lätt generaliseras på högerkanten om det förslavade folket i länder där marx teser ligger till grund för det rådande styresättet (ideologin om du så vill) eller där man åtminstone försöker få det att framstå som att det är det. Kollektivism är inte eller sker inte tvångsmässigt för att beteckningen är vänster.
  Sedan undrar jag vad du anser vara kollektivism?

 11. Min kommentar till Jontos (känns som jag inte vill lägga mig i beefen mellan honom o dennis): jag hoppas det var uppenbart att det inte är JAG som anser ”Höger om marsch! Rättning i ledet!” utan att det är en sarkastisk passning till folkapartiet som redan har gått höger om marsch o kräver rättning i ledet för att passa i deras ”liberala” samhälle…

 12. Jag inser faktiskt att jag missuppfattade dig. Så Dennis, eg kan du radera uppsatsen som du kanske skriver på.
  Vad gäller språkkravet försöker Folkapartiet att reducera hela integrationsdebatten/politiken till att handla om viljan att lära sig svenska. Tror inte riktigt att det handlar om det. Än är fördomar och oviljan att ex anställa invandrare det största hotet mot integrationspolitiken. Det kan inget språktest ändra på. Kanske lite lagstiftning, kvotering? Vad sägs om det?

 13. jag tror att lagstiftning/kvotering kan ha motsatt effekt och spä på fördommarna, att en person kan antas ha fått jobbet för att han är ”invandrare”. Men samtidigt har jag inte nåt bra svar på hur man ska gå tillväga.

 14. Min enkla dellösning på dagens problem som diskuteras ovan har just med att det svenska språket är vikigt för att få ett jobb. Om man lägger ner mer pengar (det politkier kallar resurser ni vet) på att utbilda invandrare i just svenska språket och samtidigt avsluta denna sattsning på ett språktest. Jag gillar idéen just på grund av att vi är få som vill ha totalt fri invandring och om man ändå ska välja ut de som får _medborgarskap_ så kan väll de som har lagt ner tid på att lära sig få detta? eller?

 15. Det var ett fint lästips men jag förstår inte varför du som så många andra harvar runt idén att (fp):s språktestförslag är ”populistiskt”?

  Många liberala tänkare (inkl Mill) har ägnat mycket tankemöda åt att just definiera begreppen stat och medborgare. Nästan alla länder i världen ställer idag krav på vuxna invandrare att de måste lära sig språket för att få medborgarskap. Vad är det som gör oss annorlunda, eller förutsättningarna annorlunda?

  Om vi vill ge medborgarskapet någon slags värde (och inte minst göra det oåterkalleligt) så är det nog ingen dum idé att se till att det motsvarar någon form av ”prestation” från den som vill erövra det. Språkkunskaper är ju också något som man inte lätt blir av med (så länge man är med i samhällslivet, och har ett jobb t ex).

 16. På min tid i skolan var det först öknamn som gällde sen lite senare Rekordmagasinet innan det var dags för Biggles.
  Så lärarna hade det inte lätt.
  Det blir nog sammanlunda med folkpartiet misstänks.
  Kanske Maud kan sätta mot.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.