Fantalastiskt.

Smaka på det här stycket:

Den ryska arbetslagstiftning som genomdrevs för några år sedan markerade en startpunkt för återupptagande av nyliberalt inspirerade reformer i Ryssland. Lagarna har i flera avseenden en antifacklig prägel. En korporatistisk anda, med samverkan mellan stat, arbetsgivare och fack framhålls medvetet.

(Mina fetningar)

Nån mer än jag som ser motsägelsen…

11 reaktioner till “Fantalastiskt.”

 1. Icke-nyliberalt:
  Vilkoren dikteras helt enkelt för arbetsgivaren från stat och fack, och de har att välja mellan att lyda eller arkebusering.

 2. Om (s) kan föra en nyliberalt korporativistisk politik, så kan väl ryssarna? Du har inte läst Esbati särskilt mycket, va 😉

 3. Jag tänkte just göra ett påpekande om att det motsägelsen inte är så uppenbar som den kan verka, men då kommer det bara att bli en massa diskussioner om vad som är ”riktig” liberalism, och än värre, riktig nyliberalism. Bevare mig väl, som Göran Persson skulle säga.

 4. Jag kanske skulle ha förklarat tydligare: man kan vara nyliberalt inspirerad utan att köpa hela paketet. Mycket nyliberalt tankegods tillsammans med en ”korporatistisk anda” är inte alls så ovanligt, om man kollar på republikanerna i USA exempelvis.

  Kan rekommendera Zompists beskrivning av samma sak:
  What’s wrong with libertarianism

 5. Jöns:
  Du får gärna förklara dig lite mer ingående. Att länka till en karikatyr funkade inte, men jag kanske är för dum för att förstå. Det är väl ganska uppenbart att Esbati syftar på korporativism som en reform inspirerad av nyliberalism, och om du kallar det ”utan att köpa hela paketet” så ser jag inte hur det går ihop. Antingen är det en del av paketet eller så är det inte det.

 6. ”Det är väl ganska uppenbart att Esbati syftar på korporativism som en reform inspirerad av nyliberalism”

  Ja, jag såg att jag hade missuppfattat en sak när jag läste det första och andra gången.

  ”Att länka till en karikatyr funkade inte, men jag kanske är för dum för att förstå.”

  Hmm, vad menar du med det?

 7. Aha, nu fattar jag vad du menar med den sista kommentaren. Riktig nyliberalism, som givetvis inte beskrivs av Zompist.

 8. Det handlar egentligen inte om vad som är riktig nyliberalism, någon sådan finns inte anser jag. Snarare handlar det om att Zompists försöker tränga ihop alla sorters nyliberalism till en enda. När han/hon beskriver nyliberalismen som icke-kommunistiskt så är fem ståndpunkter som knappt någon nyliberal innehar samtidigt, och när Zompist ska komma med belägg för sina påståenden så tar han/hon citat ur sitt sammanhang.

  Exempel, Zompist skriver att ”Worker activism is evil” är en nyliberal ståndpunkt. Som bevis citerar han Ludwig von Mises när han skriver att facken har för stor makt när rätten att strejka blivit till en makt att hindra andra från att arbeta. Hans citat kommer från ett kapitel med titeln ”Wage Interference by Government”.

  Andra exempel, för att belägga att nyliberaler anser att ”Any government is bad” så citerar han två anarkister. Han använder Ayn Rand för att bevisa att ”Capitalists are noble Nietzchean heroes”, kapitalisternas hjälteroll är ganska så speciell för just Rand, den Nietzcheanska tolkningen av Rand är inte självklar och Rand skulle absolut inte kalla sig för nyliberal (snarare brukar objektivister få något mörkt i ögonen så fort nyliberaler kommer på tal).

  Jag kan för den delen komma med invändningar mot bilden av kommunismen också, om det skulle vara av intresse.

 9. Det var ett bra och klargörande svar, och en intressant kritik av det Zompist skriver. Det är en han för övrigt, Mark Rosenfelder.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.