Religion – en privatsak.

Igår meddelades det att poliser framöver får bära turban, huvudduk eller judisk kippa i tjänsten, vilket givetvis är über-PK. Personligen är jag tveksam till det. Visserligen anser jag att folk får klä sig, och tro på vad de vill. Fine with me om nån har religiös klädsel eller religiösa symboler på stan. Men en polis är en uniformerad myndighetsperson med våldsrätt – och i det läget tycker jag inte religion hör hemma.

För min del har det alltså inget med vilken religion de tillhör, eller vilket etniskt ursprung personen må vara. Det har enbart med religionen – i allmänhet – att göra. En polis ska vara polis i första hand. Men har de rätt att bära religiösa klädesplagg så är risken stor att han eller hon blir t.ex jude eller muslim i första hand. Att det religiösa tar över. Och på så sätt försvårar en naturlig kontakt med medborgarna. (Nu tror jag visserligen inte det kommer att bli någon större andel som bär dessa plagg.)

Av samma anledning bör ju t.ex inte poliser tillåtas bära andra typer av religiösa symboler som syns, som exempelvis ett kors hängade utanför skjortan. Eller för den delen andra typer av ”kontroversiella” symboler, som t.ex partisymboler.

En del säger säkert emot mig här eftersom förslaget primärt är till för att öka mångfalden inom poliskåren. Jag kan förstå intentionerna, och de är goda. Poliskåren måste i sin etniska – och könsmässiga – sammansättning spegla samhället i stort, för att på så sätt skapa största möjliga förtroende. Men nu handlar det just om religiösa klädesplagg. Plagg som illustrerar att man är troende, och vilken religion man tillhör. Och religion har inget med etnicitet att göra egentligen.

Religion är och ska förbli en privatsak. Det kan visserligen vara okej med religiösa symboler på andra arbetsplatser (jag skiter t.ex i om busschaffisen har turban eller kors runt halsen), men eftersom polisen är så speciell i sin myndighetsutövning så anser jag inte att det hör hemma där.

6 reaktioner till “Religion – en privatsak.”

  1. Det är essentiellt det jag också kom fram till.

    Jag tror inte det gagnar polisutövandet det minsta om man inte uppvisar en neutral hållning i konfliktlösandet. Det är alltför stor risk att fokus flyttas från situationen till polismannen och att det för med sig mer ont än gott. Dock tror jag inte att vi kommer att se några omvälvande förändringar vad gäller polisers mundering…

  2. Tror att du har helt rätt. Tänk er en het hederskonflikt i Rinkeby mellan två muslimska familjer (ursäkta stereotypen) och in kommer två judiska poliser med sina mössor (ursäkta okunskapen om namnet på mössan). Tror inte att situationen förbättras då. Skulle dock vara kul att se poliser med biskopsmössor (skämt) försvara demonstranterna mot Åke Green.

    Nej, helt allvarligt talat så är jag skeptisk. Men vi får se hur det gå i praktiken.

  3. Jag har hört att den judiska huvudbonaden kallas kippa. Emellertid är det uppenbart att beslutet bara är ett skådespel. Hur många konservativa muslimska kvinnor är intresserade? Kippan kom nog med i förslaget är bara för att det inte skall verka sär-muslimskt. Jag är rätt säker på att uniformsmössan uppfyller alla tydliga religiösa krav en troende jude kan ha på sig. Kippa till vardags är en mer politisk eller kulturell än religiös markering. Vi har inte heller en märkbar anstormning av Sikher till kåren.

    Vore det inte bättre att folk med så starka och strikta övertygelser om värden överställda de som hör till plikten att uniformskravet blir ett problem söker sig till andra verksamheter?

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.