Många bäckar små…

Sveriges kanske roligaste politiska skribent, Johan Hakelius på Aftonbladet, har sammanställt en lista över statliga engagemang som han vill dra sig ur:

Här är en liten lista – inte fullständig, bara ett smakprov – på statliga engagemang som jag, av samvetsskäl, vill utträda ur.
(Beloppet efter är vad de kostar oss per år.)
Delegationen för jämställdhet i förskolan: 2,5 miljoner, Nämnden för hemslöjdsfrågor: 2 miljoner, Statens folkhälsoinstitut: 130 miljoner, bidrag Riksförbundet Goodgame 340 000, presstöd: 507 miljoner, partistöd: 170 miljoner, sametinget: 21 miljoner, trängselskattförsök: 1, 4 miljarder, bidrag Sveriges schackförbund: 1,5 miljoner, Medlingsinstitutet: 50 miljoner, Myndigheten för skolutveckling: 96 miljoner, bidrag Sveriges förenade gaystudenter: 300000, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap: 18 miljoner, Jämställdhetsombudsmannen: 28 miljoner, maxtaxa i förskoleverksamheten mm: 3,7 miljarder, Nationellt centrum för flexibelt lärande: 100 miljoner, Centrala studiestödsnämnden: 393 miljoner, Lotteriinspektionen: 43 miljoner, Statens biografbyrå: 10 miljoner, Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel: 151 miljoner, Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön: 40 miljoner, Främjande av hemslöjden: 21 miljoner, Ungdomsstyrelsen: 19 miljoner, bidrag för kvinnors organisering: 29 miljoner, Ungdomsbostadssamordnare: 2,5 miljoner, Allmänna regionalpolitiska åtgärder: 1,4 miljarder, Glesbygdsverket: 26 miljoner, Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket: 313 miljoner, Främjande av rennäringen: 47 miljoner, Gårdsstöd och djurbidrag: 6 miljarder.

Well. Om nu någon undrar varför vi har höga skatter så är det här en del av svaret.

4 reaktioner till “Många bäckar små…”

  1. Mm…glöm inte att nämna hur mycket deg som finansierar byråkrati, administration och självändamålsjobb inom vilken/vilket offentlig sektor, kommun, län eller landsting du vill.

  2. Alla lokala teatergrupper borde också styka med tycker jag. Spela musikaler så ni går ihop. Detta gäller även alla puckade actionfilmer som får stöd i sverige. Faan, till och men engelsmännen har fattat att man inte kan tävla med amerikanarna…

  3. Jag vill att Johan Hakelius av samvetsskäl ska sluta använda elektricitet. Eller ta sig en funderare kring sameting, främjande av rennäring, konfiskerad mark och kraftverk i stora luleälv.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.