Norge stoppar friskolor (och Ali jublar).

I Norge har den nya socialistiska utbildningsministern tagit beslutet att stoppa 150 planerade – varav ett 40-tal redan är godkända – friskolor. Till exempel så har John Bauergymnasiet som har fått tillstånd att till hösten 2006 starta på ett tiotal orter i Norge nu fått sitt godkännande fruset. Tanken är att nya friskolor ska stoppas tills en ny friskolelag är klar troligen 2007.

Detta är inte bara ett ideologiskt dilemma för de som gillar friskolor, det är ett demokratiskt problem. Nog för att en ny regering med ny politisk färg gärna vill riva upp gamla beslut, men att stoppa skolor som är godkända enligt gällande lagstiftning i väntan på ny lagstiftning är inget som direkt tyder på en större demokratisk insikt. Det är onekligen så att man börjar tänka på Björn Rosengren.

Den norska oppositionen är – med rätta – förbannad. Ola T. Lånke från Kristeligt Folkparti säger bl.a:

Statsråden skaper nok en gang usikkerhet og frykt i friskolekretser når han nærmest innfører unntakstilstand på dette området. Først struper han de fristilte skolene i statsbudsjettet, og nå skal utbyggingen stoppes med en lov som skal gis tilbakevirkende kraft

I Sverige har det varit rätt tyst om det hela, men allas vår Ali Esbati är givetvis överförtjust och vill se liknande i Sverige:

Jag hoppas verkligen att den svenska vänstern brett kan inspireras och lyfta upp det självklara kravet på att stoppa privatskolorna och stärka ett gemensamt, högkvalitativt skolväsende.

Det är ju givetvis självklart att en kommunist och vänsterpartist tycker så – friskolor bryter ju mot (minst) två av socialismens allra heligaste fundament. Nämligen att allt ska ägas gemensamt och att alla ska stöpas i samma form.

Notera också hur han konsekvent använder sig av ordet privatskolor istället för det sedan 1985 gängse benämningen friskolor (eller Fristående skolor). Även om det handlar om ”privatägda” skolor – till skillnad från kommunalt/statligt ägda skolor – så använder han sig givetvis av privatskolor för att vi ska få bilden av elitistiska överklass-skolor med traditioner och ritualer. Något som givetvis inte stämmer alls. Det är en försvinnande liten del av Sveriges omkring 700 friskolor som passar in i den klassiska bilden av privatskolor.

Jag undrar vad Esbati menar med ”den svenska vänstern brett” som ska lyfta upp detta ”självklara krav” egentligen? För Sverige är nämligen inte som Norge. Även om vi har en socialdemokratisk regering och en vänstermajoritet i riksdagen så kommer nog friskolorna att leva kvar i Sverige för mycket lång framtid. Numera är nämligen en förkrossande majoritet av riksdagspartierna för friskolor. Nämligen alla partier utom just vänsterpartiet.

Socialdemokraterna skriver bl.a:

Möjligheten att kunna välja skola är värdefull och de fristående skolorna har en naturlig plats i utbildningsutbudet. Fristående skolor bidrar enligt vår uppfattning till ökad mångfald inom skolväsendet.

Stödtrupperna i Miljöpartiet har en liknande syn:

Vi tror inte att den stora skillnaden mellan skolor handlar om organisationsform eller ägare, utan om innehåll och kvalitet. Vi tror därför att friskolor och kommunala skolor ska ha samma ekonomiska villkor, regelverk och tillsyn. Vi tror att såväl friskolor och kommunala skolor kan utvecklas och effektiviseras och att mångfalden är positiv.

Vi vill ha en mångfald av olika organisationsformer och pedagogiska inriktningar i skolan. Friskolor har bidragit till ökad mångfald och valfrihet och leder till bättre effektivitet i det svenska skolväsendet.

(Jag kan nämna som kommentar här att MPs syn ligger väldigt nära min egna)

Så med det i åtanke så är det en mycket lång uppförsbacke för våra kamrater inom Vänsterpartiet att försöka stoppa de svenska friskolorna – trots att det är ett så ”självklart krav”.

2 reaktioner till “Norge stoppar friskolor (och Ali jublar).”

  1. Jag tror det är ett misstag att fundera för mycket på vad Esbati säger: Det kan vara långt mellan karta och verklighet när han är ute och orienterar utan att det bekymrar honom .

    Däremot tror jag att man som vän av friskolor kontinuerligt måste försvara dagens skolsystem. Det är ständigt under attack. Även om (s) är positiva till friskolor på pappret finns det många sossar som kämpar emot till vardags. Och LO med sitt enorma inflytande har ju visat att ”arbetarna” inte stödjer friskolor eftersom de sägs ta resurser från de kommunala skolorna.

    Glöm inte heller dokumnetären som statstelevisionen sände häromåret som påstod att friskolor urholkar den kommunala budgeten.

    Friskolorna är ständigt under attack.

  2. Jo, jag vet att sossarna inte är lika positiva till friskolor som exempelvis de borgerliga.
    Även om sossarna i stort går mot en mer ”socialliberal” politik på många punkter så får man inte underskatta den stora andelen gråsossar som finns, med stor påverkan från LO-kollektivet. De som drömmer mardrömmar om allt som är ”privat”. Men samtidigt så tror jag inte risken för att friskolorna försvinner i Sverige är så överhängande ändå. Jag tror det skulle vara politiskt självmord idag när de har funnits i +10 år med många elever och nöjda elever o lärare.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.