Dagens Smedjan-tips.

Eftersom jag också vill sälla mig till den hemska Timbro-högern så vill jag tipsa om en artikel i veckans Smedjan (för er som mot all förmodan inte läst den redan. Min blogg kryllar ju av bombhöger-läsare) om den påstådda högervridningen av svensk media. Ett ämne som jag själv berört vid ett par tillfällen. Eftersom jag har en böjelse för anekdoter inifrån vänstern, främst på 70-talet, så finner jag de bitarna av artikeln intressantast:

Det sägs ibland, bara halvt på skoj, att ett första maj-tåg travade in i tevehuset 1969 och aldrig kom ut igen. Väl där inne startade de TV2, ”den röda kanalen”. Vanna Beckman, en av panelisterna i PK-övningen, var en av dem. På sextiotalet var hon engagerad i KFML och SKP och flera av hennes kollegor i den nya kanalen förklarade för henne att de sökt sig dit för att göra revolution. De vill vara antiauktoritära och avslöjande, de ville driva ett underifrånperspektiv och lyfta frågor ”från klasskamp till solidarisk lönepolitik”
[…] Janne Josefsson fyller i att journalistkåren utan tvekan var den yrkeskår som allra tydligast påverkades av sextiotalets vänstervåg på universiteten. ”När jag började journalisthögskolan på sjuttiotalet stod valet bland oss som var till vänster att antingen läser man på socialisthögskolan, alltså socialhögskolan, eller på kommunisthögskolan, som alltså var journalisthögskolan.”
[…] Josefsson berättar till exempel om hur han reste med Sveriges radio till Sovjetunionen på 70-talet och hörde redaktionsledningen säga åt de ditresta journalisterna att de inte skulle säga något dåligt om Sovjetsystemet när de kom hem eftersom sådana kommentarer skulle hjälpa borgerliga intressen.

Jag har sagt det förr, men måste säga det igen: man måste älska vänstern!

1 reaktion till “Dagens Smedjan-tips.”

  1. Intressant, jag har den senaste tiden noterat att TV2 gärna okritiskt sänder ut Anti-USA propaganda.

    Säger inte att det är fel men någon lust att balansera det hela finns ju över huvud taget inte hos kanalen…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.