Skarpsinta analyser från vänster.

Vi Esbati så hittar jag en ”bra sammanfattning” av folkpartiets landsmöte. Socialistiska bloggen Samtal med Judith drar fantastiska slutsatser utifrån DNs rapportering från landsmötet. Vi får här lära oss att folkpartiet tycker att

Blattar är roten till allt ont. De har uppfunnit våldsbrott, sexuellt förtryck och utnyttjande av minderåriga. Dessa helt uppenbart nyanlända problem i vårt samhälle kan endast stävjas med hårdare tag och hot om utvisning. Dessutom är de lata och suger ut samhället. För att invandringen ska vara lönsam över huvud taget bör de tvingas till slavarbete i god (neo)kolonial anda! Det har fungerat förr!

Detta alltså med utgångspunkt från en ganska kort, refererande DN-text. Då kan det vara intressant att se vad DN skriver. Jo, de skriver bl.a:

Utländska medborgare som begår allvarliga brott [min fetning] ska utvisas. Men det ska inte ske automatiskt utan först efter domstolsprövning. […]

Framförallt måste brottsligheten bekämpas genom att sociala orsaker undanröjs, men skärpta utvisningsregler tros också ha en förebyggande effekt.[…]

Folkpartiet vill också skärpa förbudet mot könsstympning och kriminalisera barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Efter en lång debatt beslutades också att jobbansökningar ska vara anonyma för den som söker jobb hos offentliga arbetsgivare och likaså privata med mer än femtio ansställda.

Större krav ska ställas på de som får bidrag och som är arbetsföra.

De ska garanteras samhällsnyttigt arbete och utvecklande aktiviteter till en ersättning som är något högre än socialbidraget.

Ja, gud vilken brunhöger folkpartiet är. Rasistiska, fascistiska och (neo)koloniala. Visst är det hemskt att utländska medborgare som begår grova brott riskerar att utvisas. Och visst är det hemskt att det inte är okej med könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Och det där med anonyma jobbansökningar är ju uppenbart främlingsfientligt! Och visst är det slavarbete att garantera ”samhällsnyttiga jobb” istället för bidrag. Och till råga på allt till en högre summa! För att inte nämna det hemska att dra i bidragen för folk som vägrar att jobba! Att vägra att jobba samtidigt som man får pengar från staten är givetvis en mänsklig rättighet. Det vet ju alla att det är mycket bättre att gå hemma och göra ingenting om man vill integreras i samhället, komma i kontakt med människor och lära sig språket.

Raljerandet fortsätter:

Minskade klassklyftor är ett hot mot varje liberal utopi! Inför därför betyg på lågstadiet så att det så tidigt som möjligt blir tydligt vilka som har rätt förutsättningar och vilka som ska skrämmas bort från den akademiska världen. Eftersom det är skillnad på folk och folk kröns denna i allra högsta grad liberala strategi med förslaget om att barn ska kunna ställas inför rätta, så att de inte kan jiddra till sig en klassresa eller (socialt) medborgarskap.

Och åter till DN:

Även förslaget om att ge alla elever betyg från sjätte klass antogs. I förslaget ingår även att de skolor som så vill ska kunna sätta betyg på elever från tredje klass.

Gud vad hemskt! Nu ska eleverna få fyra år på sig att jobba med sina betyg till skillnad från dagens 1 1/2 år. Men lyssnar man på vänsterdebattörer så är arbetar- och invandrarbarn troligen lite dummare än barn till t.ex akademiker, och därför ska man helst inte ha betyg alls. Att tidigare betyg faktiskt kan ge många ”sämre” elever stöd i god tid går dem fullständigt förbi. Klart att folkpartiet har en dold agenda här, i form av ökade klasskyftor. De är ju borgare. Borgare menar aldrig vad de säger. Det är lektion ett man lär sig i den socialistiska retorikkursen. Ja, eller rättare sagt – det är den enda lektionen. Det är möjligt att det finns en lektion två där de lär sig att argumentera för egen sak, och komma med egna förslag. Men det var länge sen jag såg nåt av det i praktiken. Nu går retoriken enbart ut på att läsa borgarförslag, mellan raderna, för att hitta det där som borgarsvinen inte säger rakt ut. Hitta på lite så att det passar in i sin egen världsbild.

Nu står det inte något i den första hänvisade DN-artikeln om förslaget att ställa barn inför rätta, men det länkas till en annan artikel i samma tidning. Där kan vi läsa:

Enligt det nya förslaget ska alla brott, oavsett gärningsmannens ålder, utredas. Det är socialtjänsten som ska besluta om lämplig tvångsåtgärd, exempelvis korta frihetsstraff under helger eller ungdomstjänst.

Om ansvarsfrågan är oklar vid grova brott kan också barn under femton ställas inför domstol, men även då är det socialtjänsten som bestämmer påföljden. Fängelseförbudet för personer under 18 år står kvar.

Återigen ser vi fascismen. All brott ska utredas. Givetvis helt förkastligt. Eller? Och för den delen förslaget om att barn under 15 år kan ställas inför domstol vid grova brott och vid oklar ansvarsfråga. Det är hemskt att exempelvis en 14-åring som rånar, misshandlar eller t.o.m dödar folk faktiskt får ta ansvar för det. Alla barn är ju givetvis oförmögna att tänka själva.

Men om man tolkar meningen ”att barn ska kunna ställas inför rätta, så att de inte kan jiddra till sig en klassresa eller (socialt) medborgarskap” på samma ointellektuella vis som vänstern tolkar borgerliga förslag så måste det ju betyda att ungdomskriminalitet är en väg till både klassresa och (socialt) medborgarskap. Och den möjligheten kan vi ju givetvis inte ta ifrån kidsen.

Nu är det visserligen inte mycket att bry sig om vad nån vänsterbloggare jag aldrig hört talas om tycker, men eftersom den – i vänsterbloggkretsar – inflytelserika Ali Esbati tycker det var en bra sammanfattning så vill man ju liksom kolla vilken nivå vänsterns ”bra sammafattningar” ligger på. Som ni ser är det ett under av skarpsinnig analys. Vänstern fortsätter att på ett övertygande sätt hitta saker i texter som vi andra missar.

Att jag tolkar DN-texterna på annat sätt beror ju givetvis på att jag är (utan inbördes ordning): brunhöger, bombliberal, batongliberal, fascist, smygnazist, högerspöke, nyliberal och reaktionär. Och till middag idag ska jag unna mig ett välgrillat arbetarbarn som ska serveras av en liten kille från Somalia som jag har fastkedjad i mitt kök. Så nu vet ni det.

PS! Värt att notera är att Sveriges Förenade Studentkårers f.d ordförande, Tobias Smedberg, i en kommentar faller in i hyllningskören:

Utifrån din skarpa beskrivning verkar intet nytt kommit under solen. Fp kör i stora drag samma valpaket som sist. Fp tenderar till och med dra längre ut åt högerns mörkblå-bruna nyanser än vad de andra allianspartierna gör. [mina fetningar]

Jag vet att Tobbe inte längre är SFS-ordförande, men av nån anledning kommer jag att tänka på att det återigen är dags att aktualisera kampen mot för kårobligatoriets avskaffandeDS!

2 reaktioner till “Skarpsinta analyser från vänster.”

  1. Tycker att det alltid lika konstigt att just borgarna drabbas av anklagelser om rasism från vänsterkanten… T.ex. Jan ”vad har vi gjort för negrerna i år” Karlsson eller Byggnads Torgny ”Go Home” Johansson hör väl knappast till folkpartiet…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.