Tankar kring rökförbudet.

Nu har jag varit ute på krogen för första gången sedan det omdiskuterade rökförbudet trädde i kraft den första juni (ja, jag går ut alldeles för sällan…). Och min första spontana reaktion är: ÄNTLIGEN!

Nu kan man äntligen komma hem från krogen utan att kläderna luktar som ett gammalt askfat eller att man snyter ur sig svart snor dagen efter eller låter som man ska hosta upp sina lungor.

Alltså kan jag tycka att rökförbudet trots allt inte är så dumt.

Nu får jag säkert kritik från mina liberala kamrater som ser det som en frihetlig rättighet att bolma på restauranger, och som ser förbudet som ytterligare en av Statens åtgärder för att detaljstyra våra liv. Visst – det ligger en del i det. Men var i den liberala ideologin ges individer rätten att förstöra miljön och luften för alla andra? Folk ska givetvis ha rätt att röka, men ska de verkligen ha rätten att blåsa ut sin gift över alla andra som råkar befinna sig i närheten? Nej, anser jag. Grundtanken i den liberala ideologin är att den enes frihet slutar innan den inkräktar på andra människors frihet – lev ditt liv som du vill så länge du inte skadar någon annan eller inkräktar på dennes frihet. Och ser man det ur min synpunkt så har rökning på krogen både begränsat andras frihet och skadat deras hälsa.

Den har begränsat friheten för tusentals människor som inte tål/gillar rök och därför inte haft möjligheten att gå till vanliga uteställen (jag snackar alltså inte cigarrbarer eller liknande) på grund av det ihärdiga cigarettbolmandet. Likaså så är det allmänt känt att passiv rökning skadar i nästan samma omfattning som aktiv rökning.

Sålunda kan man alltså se rökförbudet – hur paradoxalt det kanske låter – som en frihetsreform. Friheten för de dryga 80% av befolkningen som inte röker att kunna vistas i en rökfri krogmiljö.

Däremot kan jag invända mot att förbudet är så kategoriskt. Det vore t.ex önskvärt att exempelvis låta cigarrbarer få tillstånd eller möjligheten för krogar att ha rökrum, med god ventilation, där det faktiskt är tillåtet att förtära dryck i kombination med rökverk. Konjak och cigarr hör ju t.ex ihop, och med förbudet så avstängs alla möjligheter att intaga denna fantastiska kombination ihop. Där kräver jag bättring!

Efter rökförbudet på krogen så diskuteras det även lagförslag mot rökning även i lägenheter eller på balkonger – och skulle det bli så så går givetvis Staten alldeles för långt. Hur jag röker, super eller knullar inom hemmets vägar har givetvis de inte med att göra alls. Inte ett jäkla dugg. Däremot så borde faktiskt hyresvärdar kunna ha rätten att bestämma om deras hyresgäster har rätt att röka eller ej i deras fastigheter, men som sagt var – det ska Staten inte lägga sig i.

PS! Undertecknad tycker att meningar som ”nu känner man hur illa det egentligen luktar på krogen” inte alls fungerar som argument mot rökförbudet. Jag känner hellre doften av svett och öl än förstör mina lungor helt ofrivilligt.

Undertecknad feströker även i bland, men i 90% av tillfällen jag går ut gör jag det inte (jag rökte på ”heltid” fram tills för 5 år sen). Och de gånger jag har valt att feströka så är jag medveten om följder såsom hosta och att man luktar som ett askfat. Då är det helt frivilligt till skillnad från de andra gångerna. DS!

44 reaktioner till “Tankar kring rökförbudet.”

 1. ”Och de gånger jag har valt att feströka så är jag medveten om följder såsom hosta och att man luktar som ett askfat.”

  Och de som är runt omkring dig, de som du blåser ut ditt gift på, har de också valt ?

 2. ”Sålunda kan man alltså se rökförbudet – hur paradoxalt det kanske låter – som en frihetsreform. Friheten för de dryga 80% av befolkningen som inte röker att kunna vistas i en rökfri krogmiljö.”

  Jag kan ändå inte se hur det handlar om frihet. För det kräver att man definierar frihet som möjlighet att göra något för att få det att gå ihop. Och det är inte utan svårigheter.

  Det finns en hel del saker som man inte har möjlighet att göra men som rimligtvis inte har med frihet att göra. Hoppa tio meter upp i luften utan hjälpmedel till exempel, känner mig inte särskilt frihetsberövad för att jag inte har möjlighet att göra det.

 3. Fast man kan inte jämföra frånvaron av att inte kunna hoppa tio meter, med det att man i praktiken är utestängd från krogen. Jag har flera bekanta som har hoppat över att gå till vissa ställen just p.g.a röken – och de känner sig ju onekligen frihetsberövade så att säga. De har inte möjligheten att utnyttja friheten att gå på krogen, som jag anser är en viktigare frihet än rätten att röka på densamma.
  Nu är jag inte 100% övertygad om att just förbud var det bästa (ryggradsrflexen gillar fortfarande inte förbud) – men faktum är att väldigt många gillar den nya rökfria miljön.

 4. Fast att röka på krogen är inte heller en frihet, det är en möjlighet. Frihetsberövandet ligger snarare i att krogarna själva inte får bestämma hur de vill ha det.

  Att dina bekanta känner sig frihetsberövade innebär inte att de är det i någon relevant politisk mening som jag antog att du menade eftersom du nämnde liberalismen.

 5. Givetvis är de inte frihetsberövade i strikt politisk mening, det är ju inte så att de INTE kan gå ut på krogen p.g.a rökningen, eller att de inte släpps in för att de inte röker…

  Och givetvis så beskärs ju krogarnas handlingsfrihet p.g.a förbudet, det håller jag med om. Men mitt inlägg var inte menat att vara 100% seriöst eller för den delen ”ideologiskt korrekt”, utan mest för att ge en annan syn – och möjligen en annan tanke kring ”frihetsbegreppet” – från nån som tycker den rökfria miljön är skön.

  Jag har tidgare läst en hel del som har kritiserat rökförbudet, inte då med utgånspunkt från krogarnas synvinkel, utan däremot från rökarnas synvinkel och som sett rätten att röka som en frihet. Därför kände jag för att gå i polemik mot dessa genom att se rätten att slippa rök som en frihet…

  Som individ så har förbudet positiva effekter på mig och mina vanor det är därför jag skriver ”Alltså kan jag tycka att rökförbudet trots allt inte är så dumt”. Men den politiskt medvetna delen av mig är övertygad om att rökfria krogar hade kommit stort ändå, som en konkurrensfördel – så som du ser är jag djupt kluven i frågan… 😉

 6. Tycker också det var skönt med förbudet! Det är förvisso de som jobbar på krogens eget val att jobba där, men det är ju en livsfarlig miljö med så mycket rökare ständigt där…

  Sen är de ju sjust att det säkert får effekten att färre börjar röka…

 7. Jag vet inte om konsekvenserna för dina och mina möjligheter att gå på krogen är något att ta hänsyn till egentligen. Men om man ser det som en arbetsmiljöfråga blir det inte lika svartvitt. I Danmark har t o m branschorganisationen SHR:s motsvarighet (säkert med viss hjälp) krävt rökförbud med smått spelteoretisk motivering.

 8. Magnus:
  ” Det är förvisso de som jobbar på krogens eget val att jobba där, men det är ju en livsfarlig miljö med så mycket rökare ständigt därÂ…”

  Anders M.L.
  ”Men om man ser det som en arbetsmiljöfråga blir det inte lika svartvitt.”

  Självfallet är det en förbättring för arbetsmiljön. Otvetydigt.

  Precis som det är en lättnad för en mörkrädd nattvakt att bara behöva jobba på dagen.

  Eller en akutsköterska som inte tål att se blod att inte behöva ta emot några patienter.

  Men en som jobbar på en krog och inte tål, eller tycker om, rök har alltid minst tre ”options”:

  1. Utbilda sig till ett annat yrke.

  2. Öppna en alldeles egen,alldeles rökfri krog.

  3. Gilla läget ändå.

  När 8 av 10 inte röker, och om det har förorsakat sådant lidande, varför krävdes det ett FÖRBUD för att det skulle uppstå EN ENDA RÖKFRI KROG ?

 9. Det här är en god illustration till ett ganska gammalt problem inom liberalismen – vad gör man med något som kan ses som frihet för en men inte för en annan?

  I övrigt så har USA och Sverige helt olika syn på frihet, symboliserat av bilen och skogen – men det är en annan historia.

 10. bevisligen så lyckades jag med mitt syfte med texten, att få igång lite debatt om ”frihet” ur olika perspektiv.. keep ´em coming 😉

 11. ”När 8 av 10 inte röker, och om det har förorsakat sådant lidande, varför krävdes det ett FÖRBUD för att det skulle uppstå EN ENDA RÖKFRI KROG ?”

  Därför flertalet krogar sponsrades av tobaksindustrin, medan rökfria krogar inte sponsrades av någon. Att tacka nej till pengar är det få som gör, speciellt inte om det anses som ”normalt” att man får röka på en krog. Det är en del av problemet.

  Lösningen på det är att sänka skattetrycket (som alltid) så att individen (krogägaren) blir mindre beroende av allmosor.

  Nu är det tyvärr så att vi lever i högeskattelandet Sverige och några drastiska skattesänkningar kommer det aldrig bli tal om, inte så länge jag lever iaf, så ett förbud mot rökning på krogen är det enda sättet för mig att komma ut på krogen, därför har jag accepterat lagstiftningen. Men helst hade jag önskat mer frivillig basis, tyvärr är det något som aldrig funkar i Sverige med tanke på det system vi har.

  I övrigt instämmer jag med Daniel.

  Sen om någon vet, om någon börjar röka på krogen, vem är ansvarig? Krogägaren eller rökaren? Kan man bli bötfälld om man börjar röka på krogen? Kan jag stämma krogägaren om någon börjar röka på krogen då jag är där?

 12. Svar på frågan ovan:

  ”Om någon bryter mot bestämmelserna om rökförbud på serverings-ställen har de kommunala och regionala tillsynsmyndigheterna, på mot-svarande sätt som gäller i övrigt vid tillämpningen av tobakslagen, rätt att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att rökförbudet skall följas. Tillsynsmyndigheten har möjlighet att i beslutet om föreläg-gande eller förbud sätta ut vite. Det är den som är ägare till eller den som disponerar lokalen som svarar för att tobakslagens bestämmelser följs. Vid upprepade överträdelser av rökförbudet i miljöer med serveringstill-stånd torde återkallelse av tillstånden kunna komma i fråga. En person som trots tillsägelse röker där det inte är tillåtet får avvisas (se 7 § tobakslagen).”

  – Regeringens proposition 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer s 25
  http://www.regeringen.se/content/1/c4/33/07/6b67dd94.pdf

 13. Frågan ur ett liberalt perspektiv är ju om äganderätten är den viktigaste rättigheten, som alltid ska övertrumfa andra rättigheter. (i det här fallet restaurangägarens rätt att själv bestämma över sin egna lokal) Om man svarar ovillkorligt ja på den frågan finns det inget utrymme kvar för politik överhuvudtaget, och ingen möjlighet att alls ta ut skatt, inte ens för att driva institutioner som upprätthåller äganderätten!

  Äganderätten ska väga tungt i vågskålen, men inte ensamt.

 14. Det där är ju väldigt komplicerat onekligen. Visst kan jag i stort hålla med om att en krogägare givetvis bestämmer själv över sin egendom och vilka han eller hon vill släppa in där. Men samtidigt så är ju inte äganderätten i sig en naturlag, utan nånting som vi har bestämt att vi ska ha. Och eftersom äganderätt är just en rättighet så följer även skyldigheter. Till exempel så har Munksjöverken (som jag stirrar ut på från mitt kontor) en skyldighet att inte släppa ut sin skit på granntomten (där jag sitter), precis som en krögare har skyldigheten att inte diskriminera nån på grund av exempelvis hudfärg, eller har skyldigheten att servera mat vi inte blir sjuka av. Om äganderätten skulle vara ”helig”, eller en ”naturlag” så skulle även dessa skyldigheter vara av ondo och det kan jag inte skriva under på. Även om marknadsekonomin troligen så småningom kommer att slå ut dessa företag, så känns det som det kan vara motiverat för samhället att sätta stopp innan någon blir skadad eller kränkt. Men det är som sagt var en komplicerad fråga.

 15. ”Och eftersom äganderätt är just en rättighet så följer även skyldigheter. Till exempel så har Munksjöverken (som jag stirrar ut på från mitt kontor) en skyldighet att inte släppa ut sin skit på granntomten (där jag sitter), precis som en krögare har skyldigheten att inte diskriminera nån på grund av exempelvis hudfärg, eller har skyldigheten att servera mat vi inte blir sjuka av. Om äganderätten skulle vara “helig”, eller en “naturlag” så skulle även dessa skyldigheter vara av ondo och det kan jag inte skriva under på. ”

  Men det där är ju vitt skilda saker. Ur ett liberalt perspektiv så har inte Munksjöverken rätt att släppa ut sin skit hur som helst eftersom de i så fall kränker andras äganderätt. Skyldigheten för en restaurang att inte servera dålig mat kommer rimligtvis ifrån att de i vart fall implicit garanterar att deras mat är ätbar och är den inte det så är det bedrägeri.

  Men varför det skulle vara en skyldighet att inte diskriminera förstår jag inte, det är väl fortfarande var och ens rätt att vara en idiot om man så önskar. Dessutom blir det inte särskilt konsekvent om man i andra fall önskar diskriminera folk och det ska vara tillåtet. T.ex. har jag ingen lust att släppa in Jehovas Vittne där jag bor, det är lika mycket diskriminerande.

 16. Dennis: Med makt följer ansvar och skyldigheter, oavsett om man har makten i egenskap av ägare eller något annat.

  Ansvaret ökar med maktens storlek. Skyldigheten att inte diskriminera är störst för en monopolist, vars makt är obegränsad i förhållande till kunden, samtidigt är den i princip obefintlig för dig när du inte vill släppa in jehovas vittnen i ditt hem.

  Det är därför inte ”frihet” att tillåta exempelvis apartheidrestauranger. Det är laglöshet.

 17. Albin: På vilket vis har en affärsägare makt? Skulle det vara makten att hindra folk från att handla hos honom eller henne? I så fall har ju köparen också makt genom att inte besöka en affär och om det handlar om monopsoni så är rimligtvis makten lika stor som hos en monopolist. Och då ska vi väl lagstifta om det också, tvinga folk från att handla hos varje köpman.

 18. ”På vilket vis har en affärsägare makt?”

  I förhållande till kunden är han eller hon den starkare avtalsparten (oftast!).

 19. Dennis, ska kommunen bestämma utskänkningstillstånd eller ska det vara helt upp till krogen om man ska servera alkohol?

 20. Rimligtvis är det upp till krogägaren. Vilket ändå inte betyder att de sedan får sälja alkohol hur som helst, t.ex. finns det fortfarande en myndighetsålder i det samhälle som jag ser som liberalt.

 21. Härligt med lite diskussion även liberaler i mellan! I Luv it 🙂

  När det gäller att dumpa skit på granntomten som jag skrev så har du ju helt rätt i att de då kränker den andres äganderätt, tänkte inte på det. Men skyldigheten att inte dumpa exempelvis giftigt avfall anser jag även gälla den egna tomten, munksjö har ingen rätt – trots att de äger marken – att dumpa högar av kemikalier på sin egen mark heller för den delen.

  Går ju dock inte att relatera till diskriminering. Min tanke är att bekämpande av diskrimenering p.g.a kön, läggning eller hudfärg är en viktig liberal och demokratisk uppgift. Den som öppnar en krog eller butik äger visserligen sin rörelse, men eftersom de driver en publik rörelse så anser jag att de åtar sig skyldigheten att betjäna alla som lagen anser har rätt att bli betjänade (hårddraget) och eftersom kamp mot diskrimiminering är något som vi allra flesta är överens om är bra, så kan denna inskränkning av äganderätten vara okej, speciellt så länge det är nån annan än krogen själv som bestämmer om tillståndet (så som det är nu).

  Däremot ser jag inget hinder mot att de som av nån anledning vill diskriminera har rätt till ”sluten verksamhet”, typ klubb eller liknande… då kan de instifta regeln ”No Homers” om de så vill. Men som sagt var, detta är ingen enkel fråga och jag är inte helt övertygad om att jag har ”rätt”.

 22. Dennis, det finns ett antal intressanta uppföljningsfrågor i sådana fall.

  Hur ser du på att starta tex en krog, ska man få göra det huxflux hur som helst?

  Du gjorde en jämförelse med att du inte släppte in Jehovas vittnen hemma hos dig och att det var din fulla rätt, precis som krogägaren har sin fulla rätt att släppa in vem han vill. Då borde du se företag och hem på samma sätt ur ett äganderättsperspektiv. Alltså borde man få starta en krog hemma och få börja kränga öl direkt (upp till varje krögare om man vill sälja alkohol, så länge man efterlever åldersgränsen dvs)

  Ska kommunen har rätt att använda sig av icke-påannonaserade inspektioner av kök, toalett sanitet etc? Alltså ska man som krogägare få ha vilken sketen toalett som helst och tillreda maten i en mögligt kök?

  Om man nu ska utgå i från att kunden gör ett val så kan man som du hävdar avstå från att gå till en krog med dålig toalett och därför så borde då krogägaren ha ett egenintresse i att hålla krogen fräsch.

  Intressant ämne som sagt 🙂

 23. ForestRidge:
  Du har en poäng. Samtidigt finns det en risk i att man överskattar personalens valmöjligheter (p g a skäl som Tor angav) och information. Din jämförelse med en mörkrädd säkerhetsvakt haltar en del, både för att rökningsproblemet nog snarare uppstår när personalen utsätts upprepade gånger, och att de nog underskattar de långsiktiga konsekvenserna oftare än den mörkrädda säkerhetsvakten i ditt exempel. En bättre jämförelse vore kanske frågan om man ska få ha regleringar för cancerogena ämnen som folk inom petrokemisk industri utsätts för. Man kan förvisso använda ”if you don’t like it – go to Russia”-argumentet mot det också. Men skulle du göra det?

 24. Daniel: Jag skulle nog kunna tänka mig att Munksjöverken har den rätten, om de kan se till så att den inte sprider sig till andra på något vis. Jag tror det är ett ganska stort ”om” i och för sig.

  Jag har svårt att se varför man skulle skilja på privat och publikt eftersom det går att komma runt ganska enkelt. Du nämner själv sluten verksamhet, och det finns ju redan idag. Det finns det en risk för en gråzon mitt emellan, och en poäng med ett liberalt samhälle är att eliminera gråzoner.

  Jag har för övrigt lite svårt för att staten lagstiftar om åsikter, oavsett om majoriteten har den eller inte. Dessutom finns diskrimineringen oftast av någon anledning, som kan vara bra eller dålig, och det är inte säkert det blir bättre för att diskrimineringen förbjuds.

  Thomas Sowell tar upp ett exempel i Jakten på total rättvisa där en pizzeria i San Fransisco diskriminerar, de kör inte ut pizzor till alla stadsdelar. Speciellt inte de med hög brottslighet. De som bor där och som är laglydiga drabbas förstås dubbelt, men skulle man tvinga pizzerian att sälja där brottsligheten är hög så skulle deras risk öka.

  Tor: Krog hemma, ja. Inte för att jag ser varför någon skulle vilja ha det.

  Oannonserade inspektioner, handlar väl mest om huruvida det är kommunen som ska inspektera eller ej. Och det är jag inte så säker på att de ska göra. Ska jag drömma lite kan jag nog tänka mig AB Kroginspektion som sedan offentliggör resultaten; bra, dåligt eller vägrad inspektion. Sedan är det väl en annan fråga hur de ska dra in pengar till verksamheten.

  Anders:

  Som jag skrev finns det en myndighetsålder även i ”mitt” samhälle. Och det krävs att man är myndig (med viss modifikation) även idag för att man enligt lagen ska få ingå ett avtal. Och personligen har jag inga problem med att staten bestämmer att vissa varor får omyndiga köpa och andra varor får de inte köpa.

 25. Som vanligt så visar sig det liberalala frihetsidealet vara rätt poröst när det väl kommer till kritan. Man kan alltid hitta bra argument för att inskränka på folks frihet, tänk till exempel om vi levde i ett totalitärt storebrorssamhälle där staten hade rätt att övervaka alla medborgare när den ville, vad bra, vi skulle inte ha någon brottslighet alls!?!?
  Har noterat att liberala (fp) är helt inne på hårdare tag/mer polisövervakning-linjen. Hej och hå!

  När det gäller rökning på krogen så vore det väl inte svårt att skapa separata avdelningar för de som vill röka. För många människor så är ciggen en integrerad del av ”gå ut-upplevelsen”. Sveriges tradition av social ingenjörskonst får oss onekligen ibland att bli överexiterade i vår strävan att skydda människor från sig själva.

 26. Staffan: jag trodde inte rökförbudet var till för att skydda rökarna från dem själva – snarare att skydda icke-rökarna från rökarna…

 27. Hehe, kanske lite luddigt. Men tex skatter, ansvar, kontroller, intyg osv. Men kanske i första hand skatt då.

 28. Dennis

  Du undrar givetvis varför jag tjatar så mycket på dig, men det är mest av nyfikenhet. Just hur långt ska man dra äganderätten.

  Om jag ska kritisera ditt tankesätt så är det väl att den känns väldigt digital binärt, 0 eller 1. Jag vill snarare hävda en flytande skala, där det är ansvar som är den flytande faktorn.

  Om man tex jämför två stycken fordon, en bil och en cykel. För bil gäller det att man ska ha körkort för att bruka och likså årliga besiktningar, inget av det behövs för cykel. Jag tycker det är rimliga krav för bilägande. Således finns det alltså skillnad mellan olika ägodelar fast de finns inom samma grupp.

  Därför tycker jag att din jämförelse med krog och privat hem haltar något. Med krog kommer ett annat ansvarsområde.

 29. Okej, då förstår jag. Men jag kan inte ge något svar 🙂 Problemet är att man inte kan stirra sig blind på någon viss skattenivå och säga att den är godtagbar eller inte godtagbar. Det viktiga är först och främst vad staten får syssla med, därefter kommer frågan om finansiering av dessa sysslor. Men något ”skatt är stöld” kommer nog inte höras från mig mer än de dagar jag är ”Kalle Anka-arg” på staten 🙂

  Så, jag kan tänka mig att staten ägnar sig åt de vanliga nattväktarstatssysslorna, grundläggande (men tidsbegränsad) social trygghet och lite annat krafs som jag inte blir överdrivet irriterad över om staten sysslar med.

  Och det behöver förstås finansieras på något vis. Det kommer med största sannolikhet betyda skatteuttag i kombination med någon slags avgift i viss utsträckning. Men i stället för att nämna en viss skattesats jag finner lämplig så gör jag det enkelt för mig genom att säga att statens inkomster ska täcka utgifterna.

  Saken är att kostnaderna för det jag tycker att staten ska syssla med inte nödvändigtvis är proportionell mot de beskattningsbara inkomsterna eller den beskattningsbara konsumtionen. Vilket leder till att politikerna i takt med att ekonomin växer får pengar över och politiker är experter på att hitta nya utgiftsområden att slänga skattepengar på.

  Så, sammanfattningsvis, vill jag inte ”ge bort” en viss andel av inkomsterna utan i stället ett litet antal legitima utgiftsområden.

 30. ”Därför tycker jag att din jämförelse med krog och privat hem haltar något. Med krog kommer ett annat ansvarsområde.”

  Du har en poäng med jämförelsen mellan en cykel och en bil. Men jag är inte säker på hur det är relevant för alla områden av ägande. T.ex. krog och boende.

  Skillnaderna mellan en bil och en cykel när det gäller kraven kommer sig av riskerna det medför, inte minst för andra. Kör jag runt i en bil som inte fungerar som den ska utsätter jag andra för fara på annat sätt än vad som är fallet med en cykel som inte är fullständigt funktionsduglig.

 31. Nja, om det bara handlade om att skydda icke-rökare från rökare så kunde man ju just nöja sig med att skapa separata avdelningar på krogen.

 32. Staffan: fast då får man förutse att personalen som ska servera rökarna också är rökare… det är väl främst ur personalhälsosynpunkt som lagen tillkommit om jag förstår det rätt…

 33. Inte nödvändigtvis, rökutrymmet kan ju vara skilt från de områden där personalen jobbar också.

  Fan, vad är världen på väg, här måste man sitta och försvara folks frihet att röka i debatt med en liberal 😀

 34. hehe… jag tänkte säga precis samma sak, fast tvärtom då 😉

  Fast jag försvarar (givetvis) folks rätt att röka, även om jag inte nödvändigtvis tycker att den rätten bör få utövas i restaurangmiljö.

  Och i stort håller jag faktiskt med dig – det hade gått att lösa smidigare än dagens lagstiftning, ÄVEN om faktum kvarstår – att jag som individ tycker det är skönt att slippa rök när jag går ut…

 35. Jag antar att många här är överens om att man har rätt att röka i sitt eget hus, så länge fastighetsägaren tillåter det. Antag nu att man anställer städhjälp – ens hem förvandlas nu till arbetsplats. Har man fortfarande rätt att röka? Om denna lag har tillkommit, som Daniel skriver, ur personalhälsosynpunkt, så skulle det ju faktiskt inskränka på städarens/städerskans frihet att jobba i en hälsosam miljö och därmed vara lagvidrigt. Medveten om att just denna lagen gäller krogar och restauranger, men har för mig att till exempel Sydafrika har väldigt vida tolkningar av just arbetsplats och ställer höga krav på aspekter som ventilation och avgränsning för att rökning ska vara tillåtet. Hur ser ni på detta?

  En parallel ur rökarens synpunkt jag skulle vilja dra är säkerhetsbältet, vars användande är om jag minns rätt ett krav, till och med till den grad att föraren är ansvarig för att minderåriga använder den. Det egna användet av säkerhetsbältet inkränktar ju inte på någons annan frihet – men en bilolycka med allvarliga skador eller dödsfall till följd av att individen inte använde säkerhetsbältet blir ju en belastning på vissa av samhällets apparater, möjliga exempel är sjukvård, sjukförsäkring, förtidspensionering eller dylikt. En rökare förstör ju medvetet sin hälsa och blir också en belastning på dessa delar. Frågan i korthet: kan staten lagstifta bättre beteende?

 36. En bra fråga tycker jag. För det är ju det som man vill med såna här lagar, skydda oss från oss själva. Själv tror jag på att ge människor saklig och objektiv information och sedan lita på att de gör ett bra val, så lite tvång som möjligt (men skatta borgarna till döds förstås!).

 37. Argumentet om rökarens belastning på samhället är en gammal dänga so inte håller. De trillat av pinn i förtid och sparar in en massa i förvaring på ålderdomshem och behandling för åldersrelateradee krämpor.

  Ska man räkna med sånt, så är idrottsrörelsen en fruktansvärd samhällsbelastning med alla de skador och dödsfall all sån aktivitet leder till.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.