Bättre och bättre dag för dag.

Jag tillhör en av de som på det stora hela har en positiv syn på världens utveckling, och gärna visar upp motbilder mot domedagsprofeter och pessimister. Vi får intrycket att tillståndet i världen enbart blir sämre och sämre, de fattiga blir fattigare, krig, diktaturer och annat elände bara ökar. Detta är givetvis inte sant, faktum är att världen blir bättre och bättre och i en – ur historisk synvinkel – rasande takt. Det har hänt mer förbättringar de senaste 100 åren än de 1000 åren innan dess (även om det visserligen finns bakslag). Detta har jag skrivit om tidigare, bl.a här.

Idag hittade jag, via Johan Norberg, lite pedagogisk grafik hos SVT, som ytterligare bevisar detta genom att kolla på barnadödligheten i världen.
Mer grafik om tillståndet i världen hittar ni hos Gapminder.