När man vet att ett samhälle är en riktig håla…

Ur dagens Jönköpings-Posten:

Höghus byggs i Vaggeryd

Planerna för ett nytt bostadsområde i centrala Vaggeryd är långt framskridna. […] Tanken är att det ska bli två bostadshus med sammanlagt ett trettiotal lägenheter och ett av punkthusen ska bli ett landmärke i samhället med fem våningar.

(min kursivering)

I jämförelse måste ju sjuvåningshuset jag sitter i och jobbar framstå som rena skyskrapan…