"Liberalernas Jönköping"

Jag har många nördiga intressen – förutom politik och kyrkogårdar då vill säga. Jag har t.ex alltid varit intresserad av historia, främst vad man kan kalla den stora historian. Det vill säga kungar, slott, riddare och sånt som alla ungar gillar. Men nu på äldre dagar (ehrm…) så har jag även blivit mer intresserad av ekonomisk historia och lokalhistoria. Inte så att jag hänger med skäggen i hembygdsföreningarna, men det är intressant att ha lite bättre koll på vad som faktiskt har hänt där man idag lever. Speciellt när man bor i en stad och bygd som har en lång och ganska spännande historia. Och som är okänd för de flesta.

Idag hittade jag en bok som handlar både om historia, industrihistoria och politik ur ett lokalt perspektiv. Den heter Liberalernas Jönköping – stad i omvandling 1825-75. Knappt 400 sidor, inbunden, för 50 spänn på Länsmuseet. Rena fyndet. På baksidestexten kan man läsa:

Boken Liberalernas Jönköping söker förklara drivkrafterna bakom stadens omvandling från en relativt oansenlig landsortsstad till en betydande industristad. […] till skillnad från traditionella stadsmonografier görs här ett försök att placera in händelseutvecklingen i sitt rätta ideologiska sammanhang.

Inne i boken kan man även läsa:

I den svenska liberalismens barndom var Jönköping en viktig plats på kartan. Den liberala opinionen hade fotfäste även på landsbygden.

På sidan CyberCity (som drivs av Stockholms Universitets historiska instution) läser jag:

1800-talets Jönköping är känt som liberalernas och tändstickornas stad. Åren 1843-72 utkom det liberala Jönköpingsbladet, och 1845 grundades Jönköpings tändsticksfabrik. I båda projekten var J.E. Lundström en drivande kraft.

Trots att jag är liberal och boende i Jönköping så var detta ganska nytt för mig, men onekligen intressant. Speciellt med tanke på att staden – och främst den omgivande landsbygden – idag mest är känt för sina frikyrkor, sin kristna moralism och Alf Svensson. Nu kan man ju visserligen säga att frikyrkorna har sina rötter inom nån slags liberal idétradition om yttrandefrihet och religionsfrihet och frisinnade liberaler har i sin tur rötterna inom frikyrkorna, som exempelvis missionsrörelsen. Men idag står många frireligiösa och kristna långt ifrån liberalismens idéer (vi kan ju som exempel ta KDU där nuvarande ordföranden Erik Slottner ses som ”för liberal”).

I vilket fall som helst så är det ett stycke intressant lokalhistoria som väntar på att bli läst av mig och jag får säkerligen anledning att återkomma i ämnet.