Studentkår motarbetar religionsfriheten?

Den senaste tiden har det varit en het diskussion på Jönköpings Studentkår om en kristen studentförening som heter Jaspis. Debatten bottnar i att kårfullmäktige (FUM) beslutade att avslå Jaspis ansökan om att bli en studentförening under studentkåren. Kåren hade tidigare som krav att föreningar skulle vara religiöst och politiskt obundna, men när detta avskaffades så såg den kristna föreningen chansen att ansöka om medlemsskap. Problemet var att kåren ställer krav på att föreningar ska vara öppna för alla studenter vid Högskolan i Jönköping.

Vilket de kom fram till att Jaspis inte var. I Jaspis egna stadgar står nämligen:

§1:1 Jaspis är en kristen Bibeltroende studentrörelse. I Lausannedeklarationen och den Apostoliska trosbekännelsen kan man läsa om den klassiskt kristna tro vi bekänner oss till.

§1:3 Varje enskild medlem skall vara införstådd i och stödja föreningens syfte, samt tro på dess verksamhet. Varje enskild medlem skall vara eller ha varit student på högskolan i Jönköping. Varje medlem ska ha ansökt om medlemskap och intygat att den läst, stödjer och är införstådd i föreningens stadgar och syfte.

När man läser det så står det klart för mig – och även majoriteten i FUM – att föreningen faktiskt inte är öppen för alla. Att Jaspis ställer krav på att man ska stödja föreningens syfte, som faktiskt är en ganska extrem bibeltrohet stänger ju onekligen ute en hel del.

Lausannedeklarationen, som föreningen vilar på, säger bl.a:

Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Vi bekänner också att Guds ord har kraft att fullborda hans frälsningsplan. Bibelns budskap riktar sig till hela mänskligheten, ty Guds uppenbarelse i Kristus och Skriften är oföränderlig. Genom Bibeln talar den helige Ande också idag. Gud upplyser sitt folks sinnen för varje kultur för att det på ett levande sätt med egna ögon ska uppfatta sanningen. Så uppenbaras för hela församlingen mer och mer av Guds mångfaldiga visdom.

(Mina fetningar)

Vi snackar alltså hardcore kristendom. Jag antar att de som bekänner sig till Lausanne-deklarationen sålunda inte äter griskkött och är för stenande av otrogna. Om nu både GT och NT är Guds sanna ord och utan fel. Men jag tänker inte gå in i någon djupare teologisk diskussion.

Jag är som sagt var överens med FUM om att det är vettigt att de stoppades, även om företrädare för föreningen säger till tidningen Dagen att ”det finns ingen student som inte får vara med om de vill vara med”.

Så det lär säkert bli fortsatt diskussion.

Men – det som slår mig i det hela är att en del kritiker till beslutet hänvisar till religionsfriheten. Till exempel så känner sig Jaspis styrelse diskriminerade:

Jaspis styrelse tycker att föreningen blivit diskriminerad. Man menar att detta kan vara ett tecken på inskränkt religionsfrihet, att en evangelikal kristen studentförening inte anses som rumsren.

http://www.dagen.se/nyheter/artikel.asp?ID=82245

Jag tycker de begår exakt samma fel som exempelvis RKU gör när de gnäller om att nekade bidrag är ett hot mot yttrandefriheten.

Precis som yttrandefriheten inte är detsamma som rätten att få bidrag, så kan heller inte religionsfriheten innebära rätten för en fundamentalistisk förening att tillhöra en studentkår. Kommunisterna får demonstrera hur mycket de vill, trycka tidningar och pamfletter, sända närradio och allt annat. Inte mig emot. Dock behöver de ju inte få skattepengar till det. Likaså är det en självklarhet att Jaspis får predika för – och utöva – sin tro men inte nödvändigtvis i kårsubventionerade lokaler. Det är DET som är yttrandefrihet och religionsfrihet.

Tyvärr känns det som något som är ganska vanligt i dagens samhälle. När en förening eller organisation – gärna med en mer extremistisk hållning – inte får precis vad de vill ha, helst serverat på silverfat av samhället så gnäller de gärna på inskränkningar av allehanda medborgerliga fri- och rättigheter. Utan att egentligen ha koll på vad de innebär.

Själv tycker jag det är synd att kårens gamla krav om att föreningar skall vara politiskt och religiöst obundna försvann. Då hade man sluppit diskussion.

7 reaktioner till “Studentkår motarbetar religionsfriheten?”

 1. Jag håller inte med. En organisation är per definition en grupp människor som är förenade av ett gemensamt intresse eller dylikt. Även om en förening säger sig acceptera alla människor, så är det ju i praktiken inte så. För att gå med i MUF bör du dela deras åsikter, för att gå med i Metall måste du ha ett visst arbete, för att engagera dig i en hund-klubb bör du ha hund och om du vill gå med i en idrottsklubb så får du inte vara handikappade (Har du samma inställning där?). Du kanske FÅR vara med men det blir i de flesta fall meningslöst utan rätt förutsättningar.

  Som jag förstår det så tillåts nu både politiska och religiösa organisationer och då ser jag ingen anledning till att samtidigt ha krav på allmänt tillträde. Varför skulle en muslim tex vilja gå med i en kristen organisation – även om han fick det.

  Som rullstolsbunden student ser jag dagligen hur pengar spenderas friskt på olika sportorganisationer där JAG inte får vara med varpå jag reagerar på varje försök att inskränka och likrikta de ständigt krympande möjligheterna jag har att fylla min fritid.

 2. Den viktiga meningen:
  ”Du kanske FÅR vara med men det blir i de flesta fall meningslöst utan rätt förutsättningar.” Just det, man får vara med i en hundklubb utan hund, men man FÅR inte vara med i Jaspis utan att bekänna sig till ”Lausannedeklarationen”. Det är där skillnaden ligger. =Inte öppen för alla.

  Du skriver slutligen att du inte får vara med i idrottsföreningar, har du testat Aikido? vad jag vet så finns det flera föreningar som arbetar aktivt med rullstilsburna.

  Sedan är ju frågan om det inte finns organisationer för handikappade som får bidrag, som ”vi andra” inte kan få del av?

 3. ”Sedan är ju frågan om det inte finns organisationer för handikappade som får bidrag, som “vi andra” inte kan få del av?”

  Precis! Låt oss bevara det som det är. Jag efterfrågar mångfald i de val jag kan göra. Desto fler organisationer dess bättre. Du däremot verkar vilja strypa mångfalden och anpassa alla organisationer efter minsta gemensamma nämnare. För dig verkar det vara viktigare att ALLA får vara med i ALLA organisationer än att ALLA känner att det finns en organisation just för dem.

 4. Min åsikt är väl glasklar…jag tycker man ska återgå till formuleringen att alla föreningar inom studentkåren skall vara politiskt och religiöst obundna. Då slipper man gränsdragningarna.
  Men de andra föreningarna under kåren är faktiskt mer öppna för alla, det finns t.ex inga politiska organisationer som är en del av studentkåren. Debatten handlar ju inte om huruvida Jaspis får existera som studentförening, för det är ju självklart de får. Utan huruvida de organisatoriskt ska tillhöra studentkåren. Och det tycker jag inte. Jag tycker det ger felaktiga signaler om en relativt extrem religiös förening har den sanktionen av kåren.

  Sen tycker jag ändå det viktigaste i frågan är religionsfriheten, som jag inte anser inskränks i detta fallet eftersom det är ingen som vill få Jaspis att överge sin tro…

 5. Hej!
  Det var öppenhetsfrågan som gjorde att Jaspis inte fick vara med… Problemet är dock att det inte var särskillt mycket diskussion om öppenhet. Diskussionen kom att handla om att den tro som föreningen bekänner sig till (Lausannedeklarationen) är en tro som man minsann inte kan ha under Jönköpings studentkår. Anledningen till att det blivit en sådan debatt kring frågan är alltså inte huruvida Jaspis är öppen eller ej utan huruvida det är tillåtet att tro som i Lausannedeklarationen. Det uppseendeväckande är att enskilda deligater tycks mena att om man hade trott på ett annat sätt så skulle man gärna kunna få vara med. Någon delegat sa att Jaspis borde ta bort ordet bibeltroende.

  Lausannedeklarationen är ett dokument som hundra miljontals evangelikala kristna sluter upp kring. Dokumentet är trosgrund för t.ex. svenska evangeliska alliansen som samlar massor av kristna i Sverige.

  Formuleringar i stadgarna kring öppenhet är ju lätt att ändra men om man skall ändra en attityd som säger att ”det du tror på är fel för det är inte i enlighet med tidsandan” så krävs det att debatt väcks. Debatt har väckts vilket bådar gott för religionsfriheten.

 6. Hej Andreas.
  Du verkar ha bra koll på debatten, engagerad i studentkåren måntro?
  Jag vill bara påpeka (som står här nedan) att e-post-adresser INTE syns på sajten (och att (a) är tillåtet) vilket gör spamrisken när man lämnar e-post här minimal. Det är alltid intressantare att veta VEM man diskuterar med.
  OBS! Ta det inte som kritik, jag tycker du kommer med vettiga synpunkte, inside-information så att säga.

  Jag tycker också att Kåren egentligen inte ska lägga sig huruvida jaspis är bibeltroende eller ej. Fast samtidigt finns det en fara om enda kravet är ”öppenhet”. För vad händer då om exempelvis organisationer med ”tvivelaktig” agenda faktiskt uppfyller ”öppenhetskravet”? Borde inte en studentkår kunna ställa vissa andra krav på sina medlemsföreningar också?
  Men som sagt var – om man tar tillbaka formuleringen att föreningar skall vara politiskt och religiöst obundna så blir jag nöjd. Med tanke på kårobligatoriet så anser jag det är extra viktigt att studentkåren INTE släpper in föreningar som för en uttalad politiskt eller religiös agenda. De får helt enkelt agera utanför kårverksamheten.

 7. Varför ska folk tvingas betala för andra människors föreningar? Om man tar pengar från alla och delar ut till några priviligerade kommer intressekonflikter av detta slag att uppstå.

  Sedan kan man ju ifrågasätta en organisation som tvångsansluter sina medlemmar. Det strider ju trots allt mot de mänskliga rättigheterna.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.