Calle till Grekland.

Nu har Högsta Domstolen – HD – äntligen tagit det vettiga beslutet att inte ta upp fallet Calle Jonsson – vilket innebär att han kommer att utlämnas till de grekiska myndigheterna. Troligen inom tio dagar.

Jag har tidigare skrivit en del om Calle Jonsson-fallet (här, här och här) – och jag tycker det är fullständigt nataurligt att svenska medborgare utlämnas för rättegångar i andra EU-länder. Oavsett om Calle är skyldig eller ej (jag lägger mig inte i skuldfrågan) så är det alltså inte mer än rätt att han ställs inför rätta i Grekland.

Dock hoppas jag att han slipper lång häktningstid och att han får en rättvis prövning. Vilket borde vara en rättighet för alla människor, oavsett om de är svenskar eller ej. Fattiga eller rika. Tyvärr är det långt kvar innan hela världen har vettiga rättsystem. Dock litar jag hyfsat på Grekland, eftersom EU-medlemskapet ställer krav även på rättsväsendet.

Om Calle blir dömd så vill han – givetvis – avtjäna påföljden i ett svenskt fängelse. Vad jag anser om det återkommer jag till om det blir aktuellt. Just nu vet jag inte riktigt, man kan säga att jag är kluven i frågan. Å ena sidan tycker jag att man ska avtjäna straff där man har begått brottet, å andra sidan så måste vi ställa krav på human fångvård. Men som sagt var – jag lär återkomma om detta.

Till sist vill jag återigen påminna alla om Dawit Isaak!