Fortsatt granskning av Bokcaféet i Jönköping.

Jag fortsätter min egna lilla amatörgranskning av Bokcaféet i Jönköping som jag påbörjade i fredags. I första delen var det föreningens romantisering av utomparlamentariskt våld och terrorism som jag kollade närmare på, genom att visa på en del av de saker de säljer i sin butik.

Nästa steg är att se vad de har för förhållande till kommunen. Det visar sig att de får föreningsbidrag från kulturförvaltningen – inga jättesummor dock. Verksamhetsåret 2004 får det 6 750 kronor totalt i föreningsbidrag och bidrag till lokalkostnad. 2003 fick de totalt 7 450 kronor. Bidraget baseras på att de har 105 betalande medlemmar. Inga RKU-summor direkt alltså, men ändå ett stöd från oss skattebetalare.

Nu väntar jag bara på ett svar på mitt senaste mail där jag frågar om hur kommunens regler för kulturbidrag är i enlighet med de varor som saluförs av bokcaféet. I reglerna för bidraget står det att ”Föreningen ska
präglas av demokratiska värderingar och vara öppen för alla”. Och jag undrar sålunda om bokcaféets vålds- och terrorromantik verkligen går hand i hand med vad allmänheten menar är att likställa med demokratiska värderingar? Sen kan man ju även stillsamt undra om en kulturförening som vilar på socialistiska värderingar och som spyr ut sitt hat mot USA, kapitalister och annat de inte gillar verkligen är öppen för alla?

1 reaktion till “Fortsatt granskning av Bokcaféet i Jönköping.”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.