Sverigedemokraterna och rasismen.

På SVT igår kunde man se en ganska usel debatt mellan folkpartiets Lars Leijonborg och Jimmie Åkesson ordförande i Sverigedemokraternas Ungdomsförbund, SDU. SDU har startat en kampanj som heter Vägra Kallas Rasist!. De är tydligen trötta på att hela tiden få anklagelser om att de skulle vara rasister istället för att sakfrågorna diskuteras. I deras fall så är dessa sakfrågor främst att de får allergiska utslag av mångkultur.

Men debatten var som sagt var usel. Åkesson propagerade för sin politik och Leijonborg fortsatte mantrat om att SD är rasister. Och sålunda befinner vi oss fortfarande på status quo.

Programledaren Lennart Persson verkar för övrigt ha missuppfattat namnet och sa vid minst ett tillfälle att den hette ”Vägra Vara Rasist!” – vilket är en stor skillnad. Bara en parentes i sammanhanget dock.

Men hur är det egentligen? Är Sverigedemokraterna ett rasistiskt parti? Nej, är mitt svar. De är inte det, det kanske finns (med största sannolikhet) en hel del rasister kvar i partiet – men deras öppna politik går inte att klassificera som rasistisk.
Rasism är nämligen en ideologi som går ut på att den egna rasen är högre stående än andra raser. Och något sådant går inte att finna i deras parti – eller principprogram.

Däremot balanserar de hela tiden på gränsen. Deras politik går att klassificera som ”jag är inte rasist, men…”. Och främlingsfientligt (vilket inte är samma sak som rasism).

De för en agenda som vilar på nationalism och konservatism, tillsammans med ett lätt vurmande folkhemmet.

Kortfattat kan man säga att de värnar om nationen, kyrkan, konungen, hembygden och familjen. Att Sverige har varit så framgångsrikt beror – enligt dem – på vår nationella identitet och den etniska och kulturella homogeniteten – ungefär samma åsikter som dåvarande statsministern Tage Erlander gav uttryck för 1965. Vidare anser de inte att tidigare invandring har varit något problem eftersom de invandrarna assimilerades – dvs de tog till sig majoritetskulturen istället för att leva i etniska enklaver. Och där kommer kritiken av dagens invandring in. Sverigedemokraterna menar att de problem vi ser idag beror på att de nu är precis tvärtom. Att dagens utomeuropeiska invandrare inte assimileras. Dvs de lever inte som de anser att en svensk ska leva. Om de bara kunde lära sig det vore de välkomna – till viss del.

På deras hemsida kan man läsa:

Trots att vårt folk länge var fattigt, trots att översåtligt förmynderi under främmande fogdevälde svårt drabbade vårt folk, kunde ändå en storartad ekonomisk och social utveckling ske fredligt och konstruktivt i Sverige, främst tack vare just den stora nationella samhörigheten och frånvaron av stora, främmande folkminoriteter. Vi var eniga och kunde enas.

[…]

Sverige är svenskarnas land. Sverigedemokraterna menar med detta inte att vi svenskar är bättre än andra, utan att Sverige är den enda plats på jorden där vi har en absolut rätt att verka och kan utveckla vår egen särart och identitet.

[…]

Sverigedemokraterna anser att Sverige i sin homogena befolkningssammansättning haft en ovärderlig tillgång. Vi vill därför under överskådlig tid ha en starkt reglerad invandringspolitik. På grund av rådande sociala problem och konflikter vill Sverigedemokraterna verka för återflyttning av de invandrare som inte anpassat sig till det svenska samhället, om det inte föreligger folkrättsligt skyddsbehov. Återflyttning kan underlättas bland annat genom höjning av återflyttningsbidraget och genom rådgivning

[…]

Sverigedemokraterna strävar på lång sikt efter ett homogent samhälle. Det kommer dock alltid att leva mindre grupper av personer av främmande nationalitet i Sverige, vilket inte utgör något problem så länge dessa grupper inte bildar etniska enklaver och ställer sig utanför det svenska samhället.

[…]

Vår nation är ett kollektiv, där vi alla har ett ansvar för vårt folks bästa både nu och i framtiden. Vi tror att en etniskt och kulturellt homogen nation har större förutsättningar för en fredlig utveckling än en mångkulturell heterogen statsbildning. Erfarenheten talar för att gemensamma rötter stärker den nationella samhörigheten och bidrar till stabilitet och rättvisa.

Många skulle nog klassificera detta som rasistiskt men ska man vara petig så är det inte det. Det är klassisk nationalism med inslag av främlingsfientlighet (eller snarare någon slags kulturell främlingsfientlighet). Det är okej med främlingar om de beter sig som svenskar. De påstår faktiskt ingenstans att Svenskar, eller svensk kultur är mer värd än andra, tvärtom så påpekar det detta. Och menar att även andra etniska grupper, kulturer eller nationaliteter har rätt till sin särprägel (så länge de inte är i Sverige vill säga).

Sverigedemokraterna värnar även om Svenska Kyrkan och vårt kristna arv och har inslag av islamofobi, som t.ex inte ska få bygga moskéer i Sverige. Fast samtidigt säger de att religionsfrihet är en självklarhet, att muslimer får utöva sin tro – så länge den inte syns vill säga:

Religionsfrihet är en självklarhet, det är inte majoritetens uppgift att pådyvla enskilda en trosuppfattning. Sverigedemokraterna vill bevara Svenska Kyrkan statlig, men medborgarna skall inte ”födas in i kyrkan”; det bör vara föräldrarnas eller individens eget ansvar att besluta om inträde genom dopet. Vår tusenåriga kristna historia och alla våra gamla vackra kyrkor motiverar att staten behåller sin gamla relation till Svenska Kyrkan. Inga moskéer får existera på svensk mark. Islam är inte bara en religiös strömning, utan har även sociala och politiska ambitioner som vi inte ser som önskvärda i Sverige. Oacceptabel för oss är exempelvis den kvinnosyn och den syn på djur som återfinns i Islam. Moskéer och minareter är symboler för dessa oönskade synsätt. Muslimer har annars rätt till ett sakralt liv, individuellt och gemensamt.

I gårdagens debatt sa Åkesson att moskéer inte ”passar in i vår svenska miljö”, om de ser ut som de brukar göra vill säga. Undrar egentligen vad han menade med det och vad som menas med vår ”svenska miljö”? Små röda stugor kanske? I så fall är det nog fler byggnader än moskéer som inte passar in

I deras rättspolitik verkar ledorden vara ”det var bättre förr”:

Den 1 januari 1965 ersattes 1864 års strafflag av 1962 års brottsbalk. Detta blev inledningen till de senaste trettio årens flum och dalt inom rättsväsende och kriminalvård, ett förfall vars konsekvenser varit mycket negativa för medborgarnas rättstrygghet.

Som ni ser så finns det mycket i Sverigedemokraternas politik att attackera. Saker som bl.a liberaler aktivt har bekämpat i 200 år. Men att bara vägra ta debatten och komma med anklagelser om rasism leder ingenstans. Om nu politikerna i andra partier är emot Sverigedemokraternas agenda så rekomenderar jag dem att läsa igenom partiets program och attackera utifrån deras faktiska ställningstaganden. Börja ta dem på allvar helt enkelt (även om det kan vara svårt ibland. Se nedan) och behandla dem som vilket parti som helst. Att tysta ner och förtiga leder bara till att de får vind i seglen.

Ett parti som tystas ner och ignoreras kan alltid hävda att de har sanningen på sin sida men att den är för obekväm för etablissemanget. Och tyvärr är det en taktik som kan locka folk.

Till sist vill jag – för underhållningsvärdets skull – avsluta med lite makalösa citat från partiets kulturpolitiska program, som visar vilken närmast tragikomisk samling reaktionärer som har suttit i nån röd stuga i skogen och skrivit ner det hela:

Landets olika hembygdsföreningar måste ges ökat stöd. Svensk folkdans och folkmusik skall understödjas och i statlig regi föras ut till folket i olika sammanhang. Kulturbidrag skall utbetalas selektivt med rimliga krav på en moralisk kulturell inriktning. Sverigedemokraterna vill att gamla svenska och fornnordiska ord som försvunnit, i en begränsad utsträckning återinförs i språkbruket genom undervisningen. I det syftet bör gamla dialekter studeras, t.ex. ”älvdalskan”, som kvarhållit uråldriga ord.

[…]

Dagens s.k. kulturpolitik som bedrivs av samtliga etablerade partier medverkar till att skapa rotlösa, identitetslösa och olyckliga människor. Frånvaron av ett filosofiskt sammanhang ger näring åt auktoritära subkulturer som driver in sprängkilar i vår gemenskap.

[…]

Offentliga platser i samhället skall förses med statyer och målningar som beskriver vår historia och vårt kulturarv.

[…]

Licensavgiften bör vara kvar för de statliga TV- och radiokanalerna för att garantera utbudet av inhemska kvalitetsprogram, främja svensk kultur och skapa arbete åt svenska kulturarbetare. För att gynna det svenska näringslivet skall svenska företag prioriteras vid köp av reklamtid. Genom sanering av ekonomin kan utbudet av inhemskt producerade program ersätta det utländska kommersiella utbudet i betydande utsträckning

Ibland kan man börja undra om de egentligen inte driver med folk. Att hela partiet kanske är en ironisk skapelse av Killing-gänget?

PS! Inspirerad av Alicio har jag nu lagt till lite interaktivitet i form av en omröstningsfunktion som ni hittar i högerspalten. Den första frågan handlar om huruvida man ska betrakta SD som ett rasistiskt parti eller ej. DS!

24 reaktioner till “Sverigedemokraterna och rasismen.”

 1. ”Sverige är svenskarnas land.”

  Jag kommer inte ihåg vem som sa det först, men i vilket fall som helst: Nordpolen åt nordpolackerna!

 2. Vill bara upplysa om att samtliga citat i den här artikeln är hämtade från SD:s gamla partiprogram, vilket byttes ut för flera år sedan. Något ”kulturpolitiskt program” har partiet aldrig haft.

 3. SD är det enda politiska parti som har ryggrad att diskutera frågor som inte är ”politiskt korrekta”. De ska dom ha all heder för.

 4. Vad ska man rösta om man vill slippa ett nytt rinkeby och ett nytt rosengård då ? Vad ska man rösta på för att få behålla den svenska kulturen? Våra politiker bor inte bland våra amigos ute i förorten, inte heller deras barn får smaka på den verkligheten och den bakvända rasismen som ingen pratar om.

 5. Fanns ordet gruppvåldtäkt i svensk ordlista innan 1986? Är det ok att kalla ett lands kvinnor horor, landet som ger en fristad från krig och försörjer dig med surt förvärvade pengar. Är tacken att utnyttja systemet och begå kriminella handlingar? Varför redovisas inte statistiken om hur många invandrare som begår brott i Sverige? Varför utlämnas detta från den offentliga debatten? Kanske finns det en anledning till att ”vanliga” Svenskar till slut tröttnar…

 6. Hmm. Jag försöker bli insatt i vår inrikespolitik så hjälp mig. Är det lämpligt att fortsätta ta in större grupper invandrare i Sverige innan vi har hunnit hjälpa alla som vi redan har låtit komma hit ? Kan vi inte ta en paus i ”invandrandet” och arbeta aktivt för att verkligen hjälpa ALLA som bor i Sverige idag att få det bra ? För alla vill vi ju ha det bra. Alla vill vi ju ha jobb och välfärd. Trygghet och omsorg när vi mår dåligt eller när vi blir gamla. Oavsett ursprung. Om ngn ska utvisas borde väl detta i såfall vara nazister, fanatiska muslimer med våldstendenser och liknande samhällsfientliga personer . Våra invandrare borde vi ju värna om då de är våra grannar och våra nya vänner i det nya Sverige. Jag får känslan av att vår integrationspolitik har varit ett stort misslyckande och tror inte att det går att rätta till detta utan att först minska antalet NYA invandrare drastiskt. Är det fel ? Många, väldigt framåtsträvande och goda, människor på mitt jobb kommer från det forna Jugoslavien och håller med mig till fullo. De har fått kämpa för att få utbildning, jobb och en god ekonomi. Hjälp dem som redan bor här i första hand, låt sen fler komma hit. Talar jag okunnigt ? Hjälp mig att förstå, tack. Jag vill ha det bra och leva ett tryggt liv med ALLA mina grannar, oavsett om de är muslimer, kristna, ateister osv. Ursprung är oviktigt sålänge man inte skadar andra människor eller arbetar för att förbjuda dem från att få verka för sina egna åsikter. Tack !

 7. Sverigedemokraterna ÄR ETT NAZISTISKT PARTI! Det borde alla för en gång förstå???

  Tror du inte?
  Kolla all SANN FAKTA HÄR: http://bloggar.se/om/sverigedemokraterna

  Invandringen till Sverige?
  Jo invandringen till sverige minskat extremt så det är ingen idé att snacka om DETTA!!

  Kan inte fatta vissa människor, blinda för sann fakta….

  Ifall man fortfarande inte fattar försök då att fråga dig varför många politiker vill få bort den och varför den är nazist stämplat.

  Hoppas att man kommer att förstå det, och inte rösta på dem.

 8. Åt pipan med er rasistnissar! Åk till en plats där ni hör hemma. Ett som är säkert är att Sverigedemokraterna inte hör hemma i Sverige. Och inte dess anhängare heller! Demokrati är inget ni står för, Konservativa dynghögar!

 9. Det är konstigt att det alltid är de som kritiserar SD som kallar andra för trångsinta. Ni kanske är på tok för inrutade i era egna ideal. Kanske ni som bör öppna ögonen och acceptera andra.

 10. Ska rösta på Sverigedemokraterna.

  Det är det enda seriösa partiet som vågar prata och göra något åt sveriges största problem : Invandringspolitiken.

 11. Demokrati är inget vi står för? Sverigedemokraterna är det enda stora partiet som står för demokrati. Demokrati innebär inte att folk med en viss åsikt som inte gillas ska tystas ner. Utan ALLA ska kunna få ha en åsikt utan att bli rövknullad för det. Sen är invandringen ett stort problem i Sverige, varken ni vill se det eller inte. För att ni ska se det så får ni flytta till hammerkullen eller nått liknande ställe, eller så får ni vänta på att sossarna har makten i 30år till så kan ni inte komma undan multikulturen. Fan vad less jag blir på er.. Ryck upp er förfan och inse fakta. Om ni inte vill lyssna på fakta gå ut i hammarkullen vid 10-tiden nått och se hur länge ni klarar er utan att bli rånade om ni är svenskar (riktiga).

 12. Ang. Sverigedemokraterna
  Den gör alla rasister en tjänst som kallar Sverigedemokraternas politik för rasism. Att vilja minska invandringen är inte rasism. Att öppna Sveriges gränser skulle innebära en total kollaps och det är inte rasism, snarare humant att vara motståndare till detta.

  Att tiga eller smutskasta ett parti med demokratiska åsikter är det värsta hotet mot en i många fall hyfsat fungerande demokrati i världen.

  Socialdemokraterna och heller inget annat parti, bjuder inte in alla som vill komma till Sverige. Finns det något parti som inte är främlingsfientligt?

  Du gråter när någon i din närmaste familj eller dina närmaste vänner råkar illa ut, men gråter du när någon som inte står dig nära far illa? Nej, antagligen gör du oftast inte det och du sätter din omgivning främst. Jag måste göra det jag kan för mina närmastes trygghet. Det handlar inte om att jag inte bryr mig om vad som händer i världen, men det måste finnas andra sätt att komplettera invandringen med.

  Övertala mig, jag vill helst av allt att alla ska ha det bra, men jag kan inte förstå hur en större omflyttning i världen med en större blandning av kulturer ger de människor jag bryr mig mest om en större trygghet?

 13. Jag kommer att rösta på SD iallafall i Kommunvalet där jag tror de har störst chans!!
  På riksdagsnivå är det svårt att veta på grund av all antidemokratisk mörkläggning och smutskastning!!

  Invandrapolitiken är ett stort problem i Sveige idag(Varför kan vi inte ha en liknande invandrapolitik som drivs i Norge, Danmark och Finland utan att kallas rasister??)

  Sedan tycker jag att SD’s övriga politik när det gäller arbete, ekonomi och miljö är bra, ganska lik alliansens förslag!!

  Och det viktigaste är att vi har en ny regering efter 17 September!!

 14. Jag har läst många inlägg ang SD här… För mig så är det uppenbart att många inte är alls är pålästa!? Jag har själv läst SD hemsida och hittar ingenting som pekar på att de skulle vara främlingsfientliga eller rasistiska etc.
  Men vem är det som vill ha hit alla invandrare/flyktingar? Det kostar pengar! Och vem ska betala? Ja, inte är det de som har det bäst i Sverige… Nej, det är proletariatet och de vanliga löntagarna som får stå för notan!!! Det är så att statsskulden ökar i takt med invandringen, dvs att räntan skenar i höjden och minskar givetvis om vi minskar invandringen.
  Jag har alltid röstat VÄNSTER! Men inte i det här valet. Jag anser att det inte går att föra en klasskamp och löntagar politik som är seriös längre…
  Det blir en röst på SD i det här valet!! Blir det inte bra… Ja, då går jag tillbaka till Vänstern nästa val!!!
  /// Jack

 15. Sverige som land kommer snart att vara historia . Tänk när muslimerna
  kommer i majoritet, tror du att vi kommer att bli behandlade med silkesvantar då? Icke sa nicke!

 16. Att bromsa invandringen och att utvisa kriminella anses vara främlingsfientligt Så röstar man på ett parti som välkomnar allt och alla och tycker att man är så fin och duktig och inte främlingsfientlig. Men ta frågan lite närmare oss själva. Hur många alkisar tar vi emot i våra hem, tvättar av dem och ger dem kläder? hur mycket plats finns det i våra hem för de som behöver hjälp? När man har gäster och någon börjar förstöra och bråka, slänger man väl ut denne. Ingen vill väl bråk och förstörelse i sitt hem. Innan man säger något om främlingsfientlighet bör man se efter hur dan man är själv mot de som finns i ens omgivning.

 17. Ja då var vi här igen! Flummiga vänsternissar som med sin förtäckta marxism och illuminatibudskap vill leda oss alla rätt ner i den multikulturella avgrunden! Samt en hel del förklädda högerspöken som under SD:s täckmantel vill ingjuta sin extremism i massorna.

  Men alla vanliga svennar och invandrare då. De som vill att Sverige skall vara ett lyckligt land oavsett vem som bygger det uppåt och inte vill rasera det neråt! Vem gör deras röst hörd?

  Det är uppenbart att det finns ett stort missnöje i Sverige med hur invandringspolitiken utvecklar sig. Till alla vänsternissar vill jag ge rådet att lyssna till de jugoslaver, italienare och finnar som invandrade på 50-,60- och 70-talet. Det finns inte en av dem som tycker att det som händer nu är logiskt. Då snackar vi om folk som lämnade sina hem och kulturer för att inom industrin hjälpa Sverige bygga det välstånd som nu raseras genom EU-bidrag, pensioner som spelats bort på aktiemarknaden samt en helt idiotisk invandringspolitik.

  Missnöjet är rotat bland ett stort antal medborgare från olika etnisk bakgrund. Lätt förklarat så handlar det om att de flesta människor oavsett hudfärg eller religionstillhörighet vill leva sina liv i trygghet. De vill inte höra talas om gängvåldtäkter, bötning eller dåd med rasistiska motiv.

  Så vad är då lösningen. Stoppa klockorna ett tag och andas in lite historia samt se hur det funkar i samhällen som är knutna till naturen istället för till EU och miljonprogrammen.

  Det går inte att komma rätt in i någon stam, klan eller flock utan vidare. Det tar tid att förstå de man skall integrera sina egna erfarenheter med och framförallt det går aldrig utan medgivande från stammen, klanen eller flocken.

  I västvärlden och framförallt Sverige har det under mycket kort tid och utan folkets medgivande pumpats in nya medlemmar i gruppen. Medlemmar som inte sällan vägrar att underordna sig lagar, regler eller kulturmönster.

  Och vad händer med den som vågar öppna käften och protestera? Han blir direkt klassad som nazist eller rasse utan att ens tänkt tanken.

  Går sådan illuminatipropagande på räls eller handlar det om hjärntvätt av ett helt folk?

 18. Om folket röstar på SD innebär detta att de vill, oavsätt vad andra tycker och tänker, ha in SD i kommmunal/landsting/rikstan. Tydligen så går detta inte för sig eftersom folk inte får tycka och tänka som de vill. Jag tror den största anledningen till att folk röstar på SD är att det är för mycket invandring i Sverige. Invandringen är som bekant väldigt känslig och inget annat parti vågar ta ställning till hur vida den skall förändras för att passa alla. Råkar man, som parti, ens yttra något om invandrare/invandringen så anses partiet vara rasistiskt/främlingsfientligt. En oacceptabel stämpel. Jag skrev egentligen mer, men den sidan var helt enkelt för dålig och kunde inte acceptera all text. ps. Jag röstar inte på SD men tror på en politik där alla åsikter accepteras och betraktas som andras.

 19. kommentar till inägg nr. 9:
  det kom officiell statistik på invandringen för 2005
  nyligen (dec.2006). Vad var resultatet??? Antalet invandrade + asylsökande var det största sen 1930 talet. Sveriges folkmängd ökade på ett år med ca 60.000 pers.

  detta är alltså officiella siffror från SCB. så ta och läs på innan du uttalar dig.

 20. Hmm. Jag försöker bli insatt i vår inrikespolitik så hjälp mig. Är det lämpligt att fortsätta ta in större grupper invandrare i Sverige innan vi har hunnit hjälpa alla som vi redan har låtit komma hit ? Kan vi inte ta en paus i “invandrandet” och arbeta aktivt för att verkligen hjälpa ALLA som bor i Sverige idag att få det bra ? För alla vill vi ju ha det bra. Alla vill vi ju ha jobb och välfärd. Trygghet och omsorg när vi mår dåligt eller när vi blir gamla. Oavsett ursprung. Om ngn ska utvisas borde väl detta i såfall vara nazister, fanatiska muslimer med våldstendenser och liknande samhällsfientliga personer . Våra invandrare borde vi ju värna om då de är våra grannar och våra nya vänner i det nya Sverige. Jag får känslan av att vår integrationspolitik har varit ett stort misslyckande och tror inte att det går att rätta till detta utan att först minska antalet NYA invandrare drastiskt. Är det fel ? Många, väldigt framåtsträvande och goda, människor på mitt jobb kommer från det forna Jugoslavien och håller med mig till fullo. De har fått kämpa för att få utbildning, jobb och en god ekonomi. Hjälp dem som redan bor här i första hand, låt sen fler komma hit. Talar jag okunnigt ? Hjälp mig att förstå, tack. Jag vill ha det bra och leva ett tryggt liv med ALLA mina grannar, oavsett om de är muslimer, kristna, ateister osv. Ursprung är oviktigt sålänge man inte skadar andra människor eller arbetar för att förbjuda dem från att få verka för sina egna åsikter.Jag skäms över er att rösta på Sveriges demokraterna och de är rasister och smarta att manipulera folk för att få flera röster.. Rösta inte på Sveriges Demokraterna Tack ! //Sossen

 21. Idag är Sverige inte Sverige längre. Idag är Sverige ett invandrat land där invandrarna tror att de bestämmer. Sverige måste kunna försvara sig mot detta. Sverige måste göra någonting åt detta. Invandrarna gör Sverige till ett osäkert och farligt land, och det ska inte vara så. Sverige ska förbli Sverige när SverigeDemokraterna har tagit över. De har mitt och många andras stöd.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.