"John Kerry for president!"

På Expressens ledarsida idag skriver PM Nilsson varför han föredrar John Kerry som president:

Hur amerikanerna röstar är ju nu deras ensak och Expressen har få läsare med rösträtt i amerikanska val, varför det kan tyckas lite fåfängt att förorda den ena kandidaten före den andra.
Men Sverige är ett land som är extremt beroende av den amerikanska säkerhetspolitiken, som har starka ekonomiska, kulturella och intellektuella band med USA och som ofta låter sig inspireras av amerikanskt samhällsliv.
Därför borde svenskar få ha en synpunkt, och därför hoppas jag att Kerry vinner på tisdag.
Vi som tycker att USA har en viktig roll att spela i världen, som stöder kriget mot terrorismen och som slår vakt om alliansen mellan USA och Europa, har anledning att hoppas på en bättre kommunikatör i Vita huset än den nuvarande presidenten. Vi vill slippa misstanken om att USA:s president mer hämtar sin politiska övertygelse från sin gud än från den verkliga världen. Vi vill ha en amerikansk ledare som visar respekt för rättsstaten och mänskliga rättigheter även när det gäller krigsfångar, som inte hånar välvilliga kritiker som ”tvivlare” och som sätter USA:s sekulära statsskick högre än sin egen tro.
Fyra år till med Bush är ingen katastrof, men Kerry har förutsättningar att göra jobbet bättre.

Jag kunde inte sagt det bättre själv.