Erixon hittar på om Amnesty.

Debattören och Timbro-medarbetaren Dick Erixon skriver idag om Amnesty – och det är inga dåliga anklagelser han kommer med:

I ett pressmeddelande riktar man stark kritik mot Sudans regering för att hota och tysta kritik. Det är bra. Frågan är varför man höll tyst om samma sorts övergrepp i Irak under 30 år och sedan med all kraft motsatte sig att Iraks regim avsattes? Amnesty måste göra avbön om Irak för att kunna återupprätta sitt anseende.


Om Erixon hade haft kontakt med verkligheten (i detta fall Amnesty) så hade han säkerligen vetat att de under Saddams styre vid upprepade tillfällen – och i mycket skarpa ordalag – kritiserat dåvarande regimens brott mot den egna befolkningen. De har inte ”hållt tyst” om det som Erixon påstår – däremot kanske det inte har fått den uppmärksamheten i västmedia som det förjänade. Sen påstår Erixon ju även att Amnesty med all kraft motsatt sig kriget i Irak. Amnesty tar inte politisk ställning – eller ställning för eller emot väpnade konflikter (sålunda har organisationen heller inte ingått i Nätverket mot Krig). Däremot så bekymrar de sig alltid – med rätta – över de civila följderna av en krigssituation.

Efter krigsutbrottet har de kritiserat illdåd och eventuella krigsförbrytelser som har begåtts av ALLA sidor. Amerikanska attacker mot civila har kritiserats, liksom amerikansk tortyr och behandling av fångar. Men de har även kritiserats motståndets våld och terrordåd i mycket starka ordalag.

Men Erixon kanske förväntar sig att Amnesty ska sluta upp bakom Bush-regimen och glatt vifta med amerikanska flaggor och blunda för ”koalitionens” illdåd. För annars är de ju för Saddam och diktatur. Eller?

Givetvis inte, men Erixon är så ideologiskt färgad och verkar älska allt Bush et consortes gör att all kritik mot deras handlande – i hans svart/vita världsbild – måste vara fel.

Så frågan är vem som ska göra avbön egentligen? Amnesty som i princip alltid står upp för mänskliga rättigheter och kritiserar brott mot dem – oavsett förövare. Eller Erixon som sätter på sig sina skygglappar och bara står upp för mänskliga rättigheter så länge det är i USAs intresse?

5 reaktioner till “Erixon hittar på om Amnesty.”

  1. Känns som att Dick ska syssla med sånt som han är bra på, sjukvårdspolitik till exempel. Utrikespolitik kan han lämna över till andra att kommentera.

  2. Fast då skulle ju mycket av dagens nöje gå förlorat. Att läsa Dicks inlägg om utrikespolitiska frågor eller amerikansk politik är ju något av dagens höjdpunkt.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.