Lokko och den totala dumheten.

Föga förvånande så sågas Zsigas bok Popvänstern av diverse kulturjournalister – främst med hjärtat till vänster. En del kritik är givetvis befogad då boken har brister (som jag nämner i min recension). Men mycket av kritiken är enbart korkad och befäster snarare fördomarna om en inskränkt popvänster än motsätter den. Mycket av kritiken är bjafs om att bra musik minsann alltid kommer från vänster och att den där Zsiga minsann måste ha aptråkig smak – eller går i halmhattar och lyssnar på nåt ”trevligt”. Här faller ju recensenterna och tyckarna på eget grepp och intoleransen fullständigt skiner igenom. I deras värld är det självklart att all bra musik MÅSTE vara vänster (vilket blir en själuppfyllande profetia…) och de som inte bekänner sig till vänstern minsann har dålig smak. Utan att de överhuvudtaget har något som helst belägg för den saken mer än sina egna antaganden.

En av de som angriper Zsiga är den alltid så rabiata trendgurun Andres Lokko. Lokko kallar Zsiga för ”missnöjesskribent” (till skillnad från nöjda vänsterskribenter då?) samt påstår att han har en ”elvaårig skolgårdsmobbares överlägsna dryghet”. Det är ju nåt som Lokko borde vara expert på – mannen som ändå har gett dryga kulturskribenter ett ansikte. Och en skribent som har skrivit att han vill se alla brats spetsade på pålar har liksom diskvalificerat sig själv ifrån den debatten. Att Lokko anklagar andra för att vara mobbare är ungefär lika korkat som om Guillou skulle kalla sig själv ödmjuk. Lokko påstår även att det:

inte finns någon dokumenterat liberal popmusik som erbjuder någon identifikation starkare än en reklamfilm för Pripps Blå. Liberal ’underhållning’ slår aldrig underifrån. Vad är ens ’liberal konst’?
De enda utövare av något som kan kallas för det är Bosse Parnevik, Alexander Bard och privatteatrarna.
Med lite god vilja kan man kanske klämma in en del hårdrock och enstaka syntpopband också. […]
Kan någon se oss samlas med knutna nävar kring en poptext som hyllar ungmoderaternas kalkyl för en slutgiltig privatisering av vården?
Eller ens föreställa sig en smittsam refräng om skattelättnader och NATO-medlemskap?

Där begår givetvis Lokko ett generalfel – iofs kanske man inte ska begära så mycket av någon som i TV har påstått att Lasse Berghagens gula kavajer är en ”äcklig liberal manifestation” (även om det givetvis är liberalt att låta folk ha på sig vad de vill. Till skillnad från trendoraklet Lokko som blir provocerad av andras smak). Men vad Lokko grovt missar är att i princip ALL kulturyttring har sin bakgrund inom den liberala idétraditionen och dess oehört starka kamp för yttrande- och åsiktsfrihet. Utan den kampen, utan den liberala idétraditionens genombrott i västvärlden hade troligen aldrig kulturen och populärkulturen överhuvudtaget utvecklats mot den mångfald vi ser idag.

Lika dumt är det när Lokko tror att en liberal kulturyttring måste företrädas av personer som Alexander Bard eller handla om skattelättnader, privatiseringar eller NATO-medlemskap. Detta är en ständigt återkommande ”missuppfattning” (fördom) bland vänsterskribenter som saknar grundläggande ideologisk bildning och likställer liberal ideologi med borgerlig pragmatism. Ordet Liberal kommer ursprungligen från det latinska ordet för fri. Det står för en person med en allmänt öppen, tolerant, frikostig och reformvänlig attityd. Liberalismen som ideologi utgår från den franska revolutionens devis: Frihet, Jämlikhet, Broderskap (”broderskap” har ersatt det ursprungliga ”äganderätt”).
Det är en ideologi som sätter den enskilda människans frihet i centrum. En frihet från tvång – rätten till politisk frihet, frihet från förtryck, tortyr och censur samt rörelsefrihet. Men även en valfrihet – att fritt välja arbete, bostad och sysselsättning, men även varor och tjänster på en fri marknad och rätten att etablera företag(det är här vänstern slutar hålla med liberaler. Då de hellre ser planekonomi och ”kollektivt” ägande).

Så om man nu måste skriva politiska texter – även om jag själv föredrar känslosamma diton, blödig som jag är – så skulle väl liberalismen fungera alldeles utmärkt? Det är ju ändå ämnen som s.k. politiska band gärna skriver om – skillnaden är, som sagt var, att så fort de erkänner sig till socialismen som ideologi så bortser de friheten att själv välja varor och tjänster samt rätten att etablera företag. Jävligt märkligt att då samtidigt driva egna små skivbolag och kränga sin musik på den fria marknaden…(precis som Zsiga påpekar i sin bok).

Men jag är glad att Lokko dissar liberaler och liberalismen. Eftersom en liberal person är öppen och tolerant så förstår jag att han inte känner sig hemma där. Och vi liberaler betackar oss för intoleranta och fördomsfulla människor. Däremot tvivlar jag på att hans släktingar i familjens ursprungliga hemland, Estland, delar herr Lokkos syn på att all bra kultur måste komma från ett socialistisk vänsterhåll. De som har levt i mer än 50 år under sovjetiskt förtryck är nog inte lika snabba på att tycka att socialistisk kultur är vare sig fräscht eller rebelliskt.


Epilog: Även relativt liberala skribenter som Linna Johansson eller Fredrik Strage delar samma syn på liberal kultur som Lokko. Strage skriver i DN:

Precis som kapitalism är det enda system som fungerar i verkligheten är socialism den enda ideologi som funkar i pop.

Linna Johansson från Bleck säger:

Jag tycker om liberala idéer, men jag tycker inte att det blir så snyggt

Jag förstår vad de menar, men jag känner ändå så här: att så länge unga liberaler accepterar att socialism är mer ”pop” eller ”snyggare” så kan vi (de) aldrig förändra synen. Så länge unga liberaler accepterar den socialistiska kulturhegemonin så kommer den att finnas kvar. Det kanske är dags för en liberal kulturrevolution? Det ligger kanske mycket i det som Expressens Per Andersson skriver:

Målet är för unga borgare inte att gynna de redan rika. Målet är att skapa ett bättre samhälle för alla.
De lyckas bara inte göra sig begripliga.
Vem vet att den moderna borgerligheten vill stå på de förtrycktas sida?


Länk:
Pressklipp om Zsigas bok: http://www.timbro.se/popvanstern/?page=media

5 reaktioner till “Lokko och den totala dumheten.”

  1. Erik Zsigas tes sätter verkligen fingret på ett av sveriges och även människans problem. Att vi är egoister hela bunten och ett samhälle som utgår från någonting annat blir ett ofungerande samhälle. Bra åsikter om Lokko förresten. Märkligt hur blind han är i den här frågan.

  2. Som Lokko säger stämmer det att Zsiga är dryg som fan och har skrivit en riktigt, riktigt, illa skriven bok där han klumpar seriösa vänstermänniskor med popband som har chick revolutionär yta. Lokko är inte någon sovjetagent även om vissa uttalanden kanske är dumma. Det kännns väldigt tröttsamt när sk liberaler drar sin vanliga visa om Sovjetförtryck när Lokko inte är någon anti-demokrat.
    Det är inte liberaler som står upp för yttrandefriheten utan liberalism.

  3. Lowe>> Att vi alla är egoister är antingen felaktigt eller helt trivialt beroende på hur du definerar egoist. Med tanke på hur de flesta använder ordet tycker jag att det lutar mot felaktigt.

  4. Bra kämpat! men inte helt lyckat. dagens liberalism har väl inte så mkt att göra med den ”historiska” liberalismen som du i din text refererar till. de ”historiska” liberalismens företrädare var just oftast borgare som strävade efter sin egen och i första hand medelklassens (dvs. inte arbetarklassens)fri- och rättigheter och var långt mycket mindre intresserade av den okultiverade outbildade arbetarklassen. det var ju först när socialismen växte sig starkare i världen som allas (tänk kvinnor och arbetare) fri- och rättigheter började tas hänsyn till. detta medför att popmusiken som ju får anses vara en modern företeelse givetvis har närmare till socialismen än liberalismen. musik för alla! inte bara överklassen, kanske. ett mönster som i viss mån existerar än i dag.

    att man startar egna skivbolag och säljer på egna marknaden är ju konstigt men bör nog inte att banden själva agerar som liberaler och kapitalister utan snarare grundar ju sig det här beteendet på d.i.y.-attityden och punkenens anarkistiska tankegångar. man vill inte spela major-bolagens spel (=vinstmaximering genom total utsugning av artister och skivköpare) men är inte heller beredda att ge bort sin musik, sålunda släpper man på eget bolag (=mer kontroll + mindre utsugning).

    möjligtvis.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.