Team Sweden i EU.

Nu är det helt klart vilka som kommer att representera den svenska väljarkåren i EU-parlamentet de närmaste fem åren. Det blev trots allt lite överraskningar till sist. Tre personer som inte stod på valbar plats lyckades tack vare personvalet komma in. Största bedriften var socialdemokraternas Anna Hedh som på valsedlarna var omkring 30:e namn var på plats 31 – men som genom en EU-kritisk linje lyckades ändå knipa en stol i parlamentet. De övriga som röstades in tack vare personvalet var socialdemokraternas Åsa Westlund och folkpartiets Maria Carlshamre.

Jag vet inte om man kan dra några stora slutsatser av att alla tre är kvinnor – och att två av dem petade ut män från parlamentet. Men möjligen är det så att personvalsystemet faktiskt gynnar kvinnor. I det här valet gjorde det i alla fall det. Kanske något för feminister att fundera över. Utav Sveriges 19 parlamentariker är numera 11 kvinnor.

Som kuriosa kan jag även nämna att den nya medelåldern är 47,7 år och att 6 av 19 är under 40 år.

Sveriges lag i EU-parlamentet

Socialdemokraterna
Inger Segelström, 52 år,
Åsa Westlund, 28 år
Anna Hedh, 37 år
Jan Andersson, 57 år
Ewa Hedkvist Petersen, 52 år

Moderaterna
Charlotte Cederschiöld, 59 år
Gunnar Hökmark, 51 år
Anna Ibrisagic, 37 år
Christofer Fjellner, 27 år

Junilistan
Nils Lundgren, 67 år
Lars Wohlin, 71 år
Hélene Goudin, 47 år

Vänsterpartiet
Jonas Sjöstedt, 40 år
Eva-Britt Svensson, 57 år

Folkpartiet
Cecilia Malmström, 36 år
Maria Carlshamre, 47 år

Centerpartiet
Lena Ek, 46 år

Miljöpartiet
Carl Schlyter, 36 år

Kristdemokraterna
Anders Wijkman, 60 år

4 reaktioner till “Team Sweden i EU.”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.