"Näringslivets förtroendekris"

Enligt diverse opinionsundersökningar och media så lider näringslivet i Sverige av sin svåraste förtroendekris någonsin. Det grundar sig främst på ett antal ”skandaler” som ägde rum förra året i ett några större börsföretag. När man ser hör hur media använder begreppet ”näringslivets förtroendekris” så får man lätt intrycket att alla företag leds av fifflare, alla företag är en homogen massa, alla företag är stora och onda. Detta gör det lätt för ”folk i allmänhet” att sätta kryss i rutan ”lågt förtroende” i attitydsundersökningar. Och så skriver media om det. Och spiralen fortsätter neråt.

Det finns hundratusentals registrerade företag i Sverige (har för mig det rör sig om drygt 700 000). Bara organisationen Svenskt Näringsliv har närmare 55 000 medlemsföretag. Antalet anställda varierar från 0 till tiotusentals. De allra flesta är stora och medelstora – av Svenskt Näringslivs medlemmar har 98,5 % UNDER 250 anställda. Det är alltså väldigt svårt att generalisera dessa som en stor homogen massa. Lika svårt som att generalisera i övrigt, t ex av typen ”alla män är kvinnoförtryckare”.

Hur många stora ”skandaler ” ägde rum förra året – eller tidigare år – och hur många företag berördes? Hur många stora ”skandaler” i Svenska Företag kan ni räkna upp? 10 kanske. Själv kan jag bara komma på Skandia (som ändå får bära nästan hela ansvaret för ”förtroendekrisen”), Percy Barnevik-affären och Systembolaget (som är ett statligt företag och sålunda en del av den där fina offentliga sektorn).

Nåväl. Skit samma i exakt hur många de var eller hur många företag som var drabbade. Poängen är att de var en försvinnande liten minoritet av det totala antalet företag i Sverige, t.o.m en väldigt liten minoritet av de stora börsföretagen. Egentligen inget som förtjänar en förtroendekris av de apokalyptiska mått det känns som vi upplever nu. En brutal, överväldigande, förkrossande majoritet av alla företag är skötsamma och hederliga, de styrs av skötsamma och hederliga människor och har egentligen inget som helst problem med sitt förtroende. Visst kan de då och då begå misstag. Men säg någon som inte gör det. Människor gör det. Stater gör det. Alla gör det någon gång.

Ändå pratar man om ”näringslivets förtroendekris”. När det egentligen enbart borde vara en förtroendekris för det fåtal företag som har drabbats av skandaler. Dessa ska givetvis sättas dit och straffas – precis som alla andra som begår brott. Men det är tragiskt att de ska stå som nåt slags företrädare för hela näringslivet (som alltså är ALLA företag i Sverige). Det är dags att lyfta fram den stora majoriteten. Den påhittige entreprenören. Den kämpande småföretagaren. De vanliga företagen. Näringslivet i stort.