Det kristna högerspöket.

Hail to the thief!USAs president, George W. Bush, höll häromdagen det årliga talet till nationen om ”tillståndet i unionen”. Förutom att propagera för sitt krig i Irak och halsbrytande påståenden om bevis för massförstörelsevapen (som inte har visats offentligt…) och på fullt allvar hävda att ekonomin går bra (det är få som skulle påstå att ett budgetunderskott på 3 500 miljarder är bra…) så kom han även med en hel del ”hederlig” högerkristen propaganda. Det känns som den nuvarande amerikanska regimens främsta mål är att lägga grunden för en fundamentalistisk kristen stat. I världen mest sekulariserade land. Ett land där en statsreligion aldrig har existerat och där religionsfriheten har respekterats som en grundläggande rättighet.

Vi har sett tecknen tidigare. Högerkristna republikaner har fått igenom att de tio budorden hängs upp på skolor för att ”minska våldet” – istället för att införa strängare vapenlagar. Första steg har tagits mot hårdare abortlagar – och i bakgrunden kan man förvänta sig förslag till totalförbud. Biståndet har avskaffats till organisationer som förespråkar abort i tredje världen. Skolor bedriver ingen sexualundervisning. Och så vidare.

I talet förespråkade Bush sexuell avhållsamhet för ungdomar. Men han påstår att det inte är av moraliska skäl, utan för att förhindra sexuellt överförbara sjukdomar. Hade det varit det verkliga skälet så hade han lika väl kunnat propagera för användandet av kondom och införandet av sexualundervisning på läroplanen.

Han talade om att försvara ”äktenskapets helgd”, dvs han vill inte veta av homoäktenskap. Bush antydde även att han är beredd att gå så långt som att ändra konstitutionen, att göra ett tillägg till författningen för att förhindra att homäktenskap blir en verklighet.

En annan högerkristen tanke som fördes fram var att religiös välgörenhet spelar en viktigare roll i att hjälpa de svaga – istället för det allmänna. Nog för att man diskutera ansvar mellan det privata och det allmänna när det gäller hjälp till svaga så ger det åtminstone mig kalla kårar när man vill ställa allt för stort hopp till religiösa organisationer. Vem vet vilka krav de kommer att ställa på de nödställda för att få hjälp? Måste man ha ”rätt” religion eller leva på ett för organisationen ”moraliskt riktigt” liv? Det är ytterligare ett steg tillbaka för en stat som påstår sig vara både en framstående demokrati och en sekulariserad stat.

Så nog fanns det inslag i mr. Bush tal som inte bara blidgade de krigiska hökarna utan även den kristna konservativa högern. Jag kan även tänka mig att i Sverige sitter kristdemokrater och gnuggar händer av förtjusning åt den amerikanska nymoralismen och drömmer våta drömmar om att kunna inför samma agenda här.

Jag lever dock i förhoppningen om att detta var Bush sista tal om ”tillståndet i unionen”. Nästa år är det förhoppningsvis en annan president, med en annan agenda. Och en som faktiskt fick flest röster i valet och som inte behövde stjäla segern.

7 reaktioner till “Det kristna högerspöket.”

 1. Det mest skrämmande med tanken på Bush en gång till är att han nu åtminstone måste tänka på omval – med en ny mandatperiod på fyra år utan att behöva oroa sig för såna saker kommer han att bli ännu djävligare än han varit hittills.

  Eller, ja…”han”. Av allt att döma är Hr Bush inte särskilt drivande eller medveten, utan ganska mycket en nickedocka för Rove, Cheney och några andra. Det är inget sammanträffande att de mål som lades fram i dokumentet ”Project for a New American Century” (sök gärna på det – det är intressant läsning, inte minst delen om behovet av ”ett nytt Pearl Harbor” för att ena landet) är ganska precis de saker som Bush genomdrivit.

  Och det kan mycket väl hända att underskottet inte är miss – det kan vara helt och hållet planerat, som ett led i att ”svälta monstret”, dvs. att se till att inga pengar finnss för sociala tjänster, etc.

  Likaså arbetslösheten – en hög arbetslöshet i de lägre skikten gynnar storföretagen.

  Fan, jag låter som värsta vänsterkonspirationsteoretikern, men det blir lätt så när man börjar skärskåda Bushregimen.

 2. John, ”en nickedocka för […] Cheney”.

  Haha, den kan man skratta hjärtligt åt. Mer sådana huvudlösa kommentarer!

  Svält monstret!

  LMAO.

 3. Jag skulle önska en förklaring till begreppet ”Randroid” eftersom jag inte har den blekaste aning om vad som menas…/Daniel.

 4. Någon som gått på Ayn Rands ”politiska filosofi” (citationstecknen finns där eftersom det är en så enkel teori att den egentligen inte förtjänar vare sig adjektivet eller substantivet) baserat på hennes illa skrivna och tungfotade böcker, och på fullt allvar tror att den är tillämpbar i praktiken.

  Den bygger, precis som kommunismen, på en fundamental missuppfattning om hur människor är och varför de beter sig som de gör. Den tror också att en helt fri marknad inte skapar något egentligt ont, utan att ”den osynliga handen” kommer att justera allt till största möjliga nytta för alla.

  Proletariets diktatur Den osynliga handen. Lika tossigt på båda sidor.

 5. Nu är jag med vad du menade.
  Det där med att det är lika tossigt på båda sidor har du fullständigt rätt i. Och båda sidor är lika fundamentalistiska – med en ”Alla har fel”-attityd. Jag har själv blivit kallad allt från reaktionär, nyliberal till socialist beroende på vem man pratar med 😉

 6. Jag tror på balans i det mesta. Politiskt att stat och kapital måste stå någorlunda i ett motsatsförhållande. Inte att staten ska vara på något vis antikapitalistik, tvärtom – men den måste värna om att de värsta monopolistiska tendenserna och fula metoderna stoppas och att medborgaren får sin rätt mot storföretagen.

  Jag har också kallats för det mesta från blå till röd.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.